Udal Osoko Bilkura, abenduak 23, 9:30.

 
  1. 2021eko irailaren 24an egindako bilkuraren akta onestea.

Alkatetzatik

  1. Alkatearen, Ordezkarien eta Tokiko Gobernu Batzarraren erabakien berri ematea. [PDF]
  2. Alkatetzaren 1398 zenbakiko Ebazpenaren berri ematea. Ebazpen horren bidez onesten da 2021eko Aurrekontu Orokorraren barruan 17. kreditu-aldaketaren espedientea. Esp.: 2021PPTO0022 [PDF]
  3. Alkatearen, 2021eko azaroaren 24ko, 1290 zenbakiko ebazpenaren berri ematea; haren bidez, udalerri osoan jaiegun deklaratzea, TAO aparkalekuak erautzearen ondorietarako, 7 eta 11 guneetarako (Behobia) eta 10 gunerako (Santiagoko Merkataritza Gunea) izan ezik. Esp.: 2021CORP0063. [PDF]

Ogasuna, Garapen ekonomikoa, Giza Baliabideak, Informazioaren gizartea, Parte hartzea eta auzoak 

  1. Aurrekontu Plantilla eta Lanpostuen Zerrenda (LZ) aldatzeko proposamena. Esp.: 2021PRPT0001 [PDF]

Hirigintza, Garapen Jasangarria, Mugikortasuna, Bide Publikoa, Obrak eta Udaltzaingotik 

  1. 7.2.05 ERMITA eremuko Hiri Antolamenduko Plan Berezia. Hutsak zuzentzea. Esp.: 2020PLES0001. [PDF]

Udal taldeetatik 

  1. EH-Bildu Udal Taldeak Espainiako armadak Jaizkibel inguruan egindako maniobrei buruz aurkeztutako mozioa. Esp.: 2021CORS0059 [PDF]

Gizarte taldeetatik

  1. Asociación Vecinal Amigos de Artia - Artiako Lagunak aurkeztutako mozioa, Juan Thalamas Labandibar kalean abiadura murrizteari buruzkoa. [PDF]
  2. Eskaerak eta galderak.
X