Irungo Udalak egindako Soinuaren Mapak "inguruneko zarata-mailak" erakusten ditu (bide-azpiegiturek, trenbideek, aireportuek eta industriek eragindakoa) hiriko eremu guztietan.

Lan hau txosten batek eta 15 planok osatzen dute, foku desberdinak eta ordutegiaren arabera aldi desberdinetan gertatzen direnak, ondorengo taularen arabera:

FokuaAldia GoizezAldia ArratsaldezAldia Gauez
Kaleko trafikoa 1 2 3
Errepideetako trafikoa 4 5 6
Trenbidea 7 8 9
Industria 10 11 12
Guztira 13 14 15

Dokumentuan mapa gauzatzeko modua deskribatzen da, 213/2012 Dekretuan "ingurumen-zarataren" fokuetarako ezarritako metodoaren arabera. Gainera, eraginpeko biztanleriaren bi adierazle adierazten dira, Ingurumenaren Europako Agentziak normalizatutakoa, 4 metroko altueran dauden fatxadetan kaltetutako biztanleria adierazten duena eta fatxadetako zaratan oinarritzen dena, baina eraikineko solairu guztiak kontuan hartuta; beraz, errealitatean askoz adierazgarriagoa da.

Hortik ondorioztatzen denez, kaleen zirkulazioak eragiten du eragin handiena, eta gunerik arriskutsuenak udalerria zeharkatzen duten ardatzen ondoan dauden etxebizitzak dira, hau da, Iparralde, Nafarroa, Gipuzkoa, Elizatxo, Letxumborro eta Kolon etorbideak edo Hondarribia kalea.

Errepideen zirkulazioari dagokionez, gehien kaltetutako eremuak AP-8 autobidearen eraginpean dauden etxebizitzak dira, hirigunearen hegoaldeari dagozkionak (bereziki Txenperena, Erribera, Arbes, Blaiazpi edo Urdaienea bezalako eremuei dagozkienak) eta GI-636 errepideari dagozkionak, Irungo hirigunearen iparraldean dauden auzoei dagozkienak (Juan Thalamas Labandibar, Ramón Iribarren, Errotizbera edo Jaizubia saihesbidea bezalako kaleetan).

Trenbideko zirkulazioari dagokionez, ADIFen lineen eraginpean gehien dauden etxebizitzak Irungo hiriguneko ibilbidean zehar daudenak dira, batez ere Andrearriaga, Txatxena, Xarlengo, Marinel, Balleneros eta Estazio kaleen bidera orientatutako fatxadak. ETSren lineei dagokienez, eragin handiena duten etxebizitzak ADIFen linearen ia berdinak dira, ibilbidearen zatirik handiena paraleloan doalako; hala ere, Jacobo Arbelaiz kaleko fatxadarik kaltetuenak gehi litezke.

Azkenik, industria-jarduerari dagokionez, bizitegi-guneen eta industriaguneen artean dagoen distantzia dela eta, ez dago eragin industrialik etxebizitzetan.

X