ZATIKATZEAK ORDAINKETARAKO - PROZEDURA LABURTUA

Xedea ZATIKATZEAK ONARTZEA ZORREN ORDAINKETARAKO.
Unitate tramitatzailea HERRITARRENTZAKO ARRETA ZERBITZUA (SAC)
Zerbitzu arduraduna: Diruzaintza eta Dirubilketa
Aurkezteko modua SAC (Herritarra Atenditzeko zerbitzua) San Marcial kalea, 2.
Zure erosotasunerako AURRETIKO HITZORDUA eskatu.
Ikusi bulegoaren ordutegia web atalean.
Telefonoaren bidezko kudeaketa 010 Telefono Zerbitzua - 943505152 (Ikusi ordutegia web atalean)
-Aldez aurreko kontsultak.
-Interesatuaren etxera eskaera eta jarraibideak bidaltzea.
-Aldez aurreko hitzordua.
Hartzaileak Interesa duten pertsona fisiko edo juridikoak.
Beharrezko dokumentazioa Tramite hau egiteko ez da dokumentaziorik aurkeztu behar.
Zatikatzeko ordainagiriak ez badaude helbideratuta, hileroko kuotak helbideratuta gera daitezen, eskaera tramitatzean adierazi beharko da zergaduna titularra den banku kontu bat.
Lege-araudia Zergen eta tokiko zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen bilketaren Ordenantza (19. Art.)
Tasen zenbatekoa Ez dago.
Tramitazio-epea Momentuan bertan
Web

Oharrak

ZATIKATZEKO ORDAINAGIRIEN BALDINTZAK
- Sortuta egon behar dute.
- Ordainagiri onargarriak eta eskaera epea:
*Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zerga (TMIZ): apirilak 10 arte.
*Hiri- eta landa- Ondasun Higiezinen gaineko Zerga: uztailak 10 arte.

- Nahi bezain beste ordainagirien zatikapena eskatu daiteke aldi berean, betiere horien guztien titularra izanik eta ordainketarako konpromisoa hartzen bada.

ZERGADUNAREN BALDINTZAK
- Zergadunak ezin du nahitaez ordaintzeko epean dagoen zorrik izan.
Halako zorrik baldin badu, eskabidea tramitatuko da, eta horren berri emango zaio Bilketa Bulegoari, zergadunaren egoeraren arabera esku har dezan.

ORDAINKETA ZATIKATUAREN BALDINTZAK
- Zatikatutako zorraren zenbatekoaren ordainketa osatu beharko da eskaeraren urte natural berearen barruan.
- Zatien aldikotasuna: hilero.
- Ordainketa modua: banku-helbideratzea.
- Hileroko helbideratze eguna: 5 edo 15.

ONARTZEAREN ERAGINA, BALIOA ETA ONDORIOAK
Eskaerak baldintzak betetzen dituela egiaztatzen bada:
- Eskaera egiten den urterako soilik.
- Berandutze-interesik gabe.
- Bermerik jarri behar gabe.
Bi epe ordaintzen ez badira, ordaintzeko dauden gainerako epeak amaitu egin direla joko da, eta nahitaez ordaintzeko epea hasiko da: besterik gabe, ordaindu gabeko zorra ordaintzeko premiamendu-probidentziak emango dira.

X