Ayuntamiento de
Buscador

TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGAREN ZATI PROPORTZIONALAREN ITZULKETA IBILGAILUAREN BEHIN-BETIKO BAJARENGATIK EDO LAPURRETARENGATIK

Egoitza elektronikoan tramitatu
Xedea TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGAREN ZATI PROPORTZIONALAREN ITZULKETA BEHIN-BETIKO BAJA DELA ETA (DESEGITE, ESPORTAZIO EDO LEKUALDATZE KOMUNITARIOA) EDO ALDI BATERAKO BAJA IBILGAILUAREN LAPURRETA DELA ETA
Unitate tramitatzailea HIRI BULTZADA, EKONOMIA ETA OGASUN ARLOA
Udala: Errenta Zerbitzua Probintziako Trafiko Buruzagitzaren bidez kudeatzen da ibilgailuaren behin-betirako edo aldi baterako baja.
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA: www.irun.org/sac (IrunTxartela, DNIe edo ziurtagiri elektroniko bitartez: Izenpe, FNMT...)
- SAC (Herritarra Atenditzeko zerbitzua) San Marcial kalea, 2. Zure erosotasunerako AURRETIKO HITZORDUA eskatu. Ikusi bulegoaren ordutegia web atalean.
- Postaz: San Juan Harria Plaza 1, 20304 Irun
Eskabidearen epea Urte osoan.
Telefonoaren bidezko kudeaketa 010 Telefono Zerbitzua - 943505152 (Ikusi ordutegia web atalean)
-Aldez aurreko kontsultak.
-Interesatuaren etxera eskaera eta jarraibideak bidaltzea.
-Aldez aurreko hitzordua.
Hartzaileak TMIZ-en (biñeta)-ren ordainagiriaren titularrak diren pertsona fisiko edo juridikoak, edo titularrak baimendutako pertsona.
Beharrezko dokumentazioa - TMIZ itzultzeko eskaera-orria.
- Titularraren edo titularrak baimendutako pertsonaren banku-kontuaren 20 digituak edo IBAN.
- Ibilgailua desegitearen egiztagiria (soilik ibilgailua ez bada baja gisa agertzen Trafiko-ko datu-baseetan)

Orokorrean, eskaera ordaingiriaren titularrak egin beharko du. Titularra ez den pertsona batek egiten badu, gainera, ordainagiriaren titularraren baimena erantsi beharko da (ikus eredua) baimendutako pertsonaren NAN-aren batera, edo bestela, aurkezleak ordaindutako ORDAINAGIRI ORIGINALA.
Lege-araudia - Uztailaren 5eko 14/1989 Foru Araua, Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen Zergaren ingurukoa.
- Martxoaren 19ko 4/2003 Foru Araua, Tokiko Zerga Sistema berritzearen ingurukoa (4. artikulua).
Web

Oharrak

TRAMITE HAU GURE EGOITZA ELEKTRONIKOAN EGIN DAITEKE www.irun.org/sac

Ordainagiria urtero sortzen da, urte bakoitzean urtarrilak 1ean Trafikoko Zuzendaritza Orokorrean (DGT) dauden datuen arabera.

Ez da itzulketarako eskubiderik izango hilabete bat baino laburragoak diren epeei dagozkien zenbatekoengatik.

Unitate tramitatzaileak aukera gordetzen du tramitea egoki kudeatzeko beharrezkoa den edonolako dokumentazioa eskatzeko aukera gordetzen du.

X