TRAFIKO / TAO ISUNAK ORDAINTZEA

Xedea TRAFIKO/TAO ISUNEN ZENBATEKOA ORDAINTZEA
Unitate tramitatzailea UDALTZAINGOA ETA BIZIKIDETZA
Ebazpen organoa Giza Baliabide, Udaltzaingo, Elkarbizitza eta Etxebizitza Ordezkaria.
Aurkezteko modua Ordaintzeko lekuak:
Jakinarazpenean zehazten direnak ** (Ikus oharpenak)
Eskabidearen epea Ikus oharpenak.
Telefonoaren bidezko kudeaketa INFORMAZIOA:
010 Telefono Zerbitzua - 943505152 (Ikusi ordutegia web atalean)
-Aldez aurreko kontsultak.
Hartzaileak Trafiko/TAO alorretan isuna jarri zaien pertsona guztiak.
Beharrezko dokumentazioa Salaketaren txartela, edo salaketa edo isuna jakinarazten duen dokumentua, hala behar badu.
Lege-araudia - Oinezkoen eta ibilgailuen zirkulaziorako Udal Ordenantza.(96-10-31ko GAO)
- 1398/93 Errege Dekretua, zigortzeko ahalmena erabiltzeko prozeduraren araudia onartzen duena.
- Uztailaren 25eko 18/89 Legea, trafiko, ibilgailu motordunen zirkulazio eta bide segurtasunaren ingurukoa.
- 320/1994 Errege Dekretua, trafiko, ibilgailu motordunen zirkulazio eta bide segurtasunaren alorretan zigortzeko prozeduraren araudia onartzen duena.
- 13/1992 Errege Dekretua, trafiko, ibilgailu motordunen zirkulazio eta bide segurtasunaren inguruko Legearen testuaren atal multzoaren aplikazio eta garapenerako zirkulazio araudi orokorra onartzen duena.
- 339/1990 Errege Dekretu Legegilea, trafiko, ibilgailu motordunen zirkulazio eta bide segurtasunaren inguruko Legearen testuaren atal multzoaren onartzen duena.
Tramitazio-epea Eskatzeko unean
Web

Oharrak

A- TAO ISUNA:
Isuna EZEZTA daiteke: horretarako egokituta dauden txartel makinetan, DIRUTAN edo BANKU TXARTELAREKIN eta ElParking interneteko aplikazioaren bidez.
EZEZTATZEKO, isuna nahiz ezeztatzeko txartela (7,50 euro, 2014. urtean) postontzian (txartel makinaren zutoinari loturiko kutxa grisa) sartu behar dira.
Epea: ordu 1 arau-haustea egin denetik aurrera kontatuta.

B- TRAFIKO ISUNAK:
Momentuan jakinarazita: 20 egun naturaleko epea dago %50eko deskontuarekin ordaintzeko (18/2009 Legea, indarrean 2010/05/25etik aurrera eginiko arau-hausteetarako).
Geroago jakinarazita: 15 egun naturaleko epea dago %50eko deskontuarekin ordaintzeko (18/2009 Legea, indarrean 2010/05/25etik aurrera eginiko arau-hausteetarako).

Ez dute %50eko deskontua egiteko eskubiderik:
- oso larriak diren arau-hauste batzuek
- radar inhibitzaileak dituzten ibilgailuak gidatzeak
- gidariaren bere burua identifikatzeko obligazioa ez betetzeak

Isuna ordaintzen bada prozedura amaitu egingo da eta uko egingo zaio alegazioak aurkezteari.


**ORDAINTZEKO LEKUAK ETA ORDAINTZEKO ERAK:
Jakinarazpenean bertan zehaztutakoa beteko da.

Orokorrean:
- Banketxeetan, baita kutxazain automatikoetan ere.
- Udalaren Web orriaren bidez. Orrialde honetako esteken bidez sar daiteke hartan.

- Tramitea behar bezala bideratzeko, edozein eratako dokumentazio osagarria biltzeko aukera izango du unitate tramitatzaileak.