TAXIA - LIZENTZIA IKUS-ONESTEA - 2023KO KANPAINA

Xedea TAXI LIZENTZIA BERRITZEA XEDATURIKO BALIO EPEA AMAITU IZANAGATIK.
Unitate tramitatzailea MUGIKORTASUN, BIDE PUBLIKO ETA OBRA ARLOA
Ebazpen organoa Mugikortasun, Bide Publiko eta Obra Arloko Zinegotzi-ordezkaria.
Aurkezteko modua HAZ (Hiritarrak Atenditzeko zerbitzua), San Martzial kalea, 2
Ordutegia: Astel/Ostir: 8:30etatik-14:00etara eta 16:00etatik-19:00etara; Larunbatetan: 9:30etatik-13:00era (Uztailean eta abuztuan larunbatetan eta arratsaldez itxita)
Eskabidearen epea 10-03-2023
Administrazio isiltasunaren izaera Onartutzat
Telefonoaren bidezko kudeaketa 010 Telefono Zerbitzua
Ordutegia: astelehenetik ostiralera 8:00etatik-20:00etara, larunbatetan 8:30etatik-13:30etara
-Aldez aurreko kontsultak.
-Interesatuaren etxera eskaera eta jarraibideak bidaltzea.
-Aldez aurreko hitzordua.
Hartzaileak Taxi lizentziaren titularrak, txartela aldian behin berritu behar dutenak.
Beharrezko dokumentazioa Zer dokumentazio aurkeztu behar den:

- Eskaera-inprimaki espezifikoa.
- Taxi-lizentziaren txartela.
- Titularraren NAN eta gidabaimena.
- Titularraren oraingo argazki bat.
- Zirkulazio-baimena.
- IAT indarrean.
- Estaldura mugagabea duen erantzukizun zibileko aseguru-polizaren egiaztagiria.
- Instalazio-, konponketa- edo aldaketa-ziurtagiria. (Tarifa-aldaketa).
- Kontrol metrologikoaren buletina. (Hasierako egiaztapenaren ondorengo egiaztapenak). 2023ko dokumenturik ez badute, 2022ko dokumentua aurkeztu beharko dute.

Dokumentazio hau aurkeztu beharrik ez dago:

- Titularrak betebehar fiskalak egunean dauzkala egiaztatzen duen dokumentazioa.
- EJZ Ekonomi Jardueren gaineko Zergan alta emana egotea egiaztatzen duen agiria.
- Garraio Baimena (VT).
- Titularrak gizarte-segurantzako zergak egunean dituela egiaztatzen duen dokumentua.
- Egoitza beste autonomia-erkidego batean duten taxilarientzat. Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda dagoela egiaztatzen duen agiria

Eskatzaileak baimena emango dio Irungo Udalari zerga-betebeharrak (Ogasuna) eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzeko.

Gainera, ofizioz kontsultatuko da:

- Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda egotea (Irungo Udala).
- VT garraiorako baimena (Estatuko Administrazio Orokorra).
Lege-araudia -Ibilgailu arinean egiten diren Hiriko eta Hiri arteko Garraio Zerbitzuen Araudi Nazionala.
-Eusko Jaurlaritzaren ekainaren 29ko 2/2000 Legea, Turismo Ibilgailuetan egiten den Bidaiarien Hiriko eta Hiri arteko Garraioaren ingurukoa.
-Urriaren 15eko 243/2002 Dekretua, turismo automobiletako Bidaiarien Hiriko eta Hiri arteko Garraio Publikoaren Legearen Araudia onartzen duena.
-Ibilgailu arinean egiten den Hiriko eta Hiri arteko Garraio Zerbitzurako Udal Araudia.
Tasen zenbatekoa Ez dago.
Tramitazio-epea Hilabete batekoa
Web

Oharrak

Taxi Lizentzia Txartela (jatorrizkoa) berriarekin trukatuko da Kostorben dauden Mugikortasuneko Bulegoetan, eskatzen denean.

Hasiera batean, 5 urtean behin berrituko dira lizentzia txartelak.

Tramitea behar bezala bideratzeko, edozein eratako dokumentazio osagarria biltzeko aukera izango du unitate tramitatzaileak.

X