SAN MARTZIAL JAIETAKO 2023KO PROGRAMARAKO JARDUERA PROPOSAMENA

Egoitza elektronikoan tramitatu
Xedea Jarduera proposamena, aztertu eta, hala behar badu, Sanmartzialetako programan sartzeko.
Unitate tramitatzailea KULTURA ETA KIROL ARLOA
Ebazpen organoa Kulturako Zinegotzi-Ordezkaria
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/sac)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
Eskabidearen epea 24-03-2023
Telefonoaren bidezko kudeaketa 010 Telefono Zerbitzua - 943505152 (Ikusi ordutegia web atalean)
-Aldez aurreko kontsultak.
-Aldez aurreko hitzordua.
Hartzaileak Kultur eta Kirol Elkarteak, Auzo Elkarteak eta Gazte Elkarteak.
Beharrezko dokumentazioa *Kultur aktibitateetarako bakarrik:
- Fitxa ekonomikoa.
(kirol aktibitateen kasuan, aurrekontua aurkeztuko da kirol jardueren diru-laguntza eskaeran)
Tasen zenbatekoa Ez dago.
Web

Oharrak

- Proposamen guztiak behar bezala aztertuko dituzte Kultura eta Kirol Arloko teknikariek edo antolakuntza nahiz ekonomia alderdietan bideragarriak diren aztertzeko.

- Erantzukizun Zibileko Aseguru Poliza izenpetzeko obligazioa Programa Ofizialaren barnean dauden eta Udalak zuzenean antolatzen ez dituen jarduera guztietarako. Fitxa ekonomikoan jasotako aurrekontuan derrigorrezko gastu gisa jasoko da poliza hori.

- Argibide gehiago nahi izanez gero:
Kultura eta Kirol arloa, Urdanibia Plaza 6 behean (Ospitale Zaharra)
Email: cultura@irun.org
Telefonoa: 943505407

X