Ayuntamiento de
Buscador

SAN MARTZIAL 2023 - BIDE PUBLIKOKO SALMENTA POSTUAK: Behin-behineko esleipendunak: dokumentazioaren aurkezpena

Egoitza elektronikoan tramitatu
Xedea SANPEDRO ETA SANMARTZIALETAN BIDE PUBLIKOKO SALMENTA POSTUEN LIZENTZIA LORTZEA
Unitate tramitatzailea KULTURA ETA KIROL ARLOA
Urdanibia Plaza (Ospitale zaharra)
Ebazpen organoa Kultura Zinegotzi-Ordezkaria
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/egoitza)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
- HAZ (San Martzial, 2.) Begiratu ordutegia web loturan.
Eskabidearen epea 08-06-2023
Telefonoaren bidezko kudeaketa 010 Telefono Zerbitzua - 943505152 (Ikusi ordutegia web atalean)
-Aldez aurreko kontsultak.
-Interesatuaren etxera eskaera eta jarraibideak bidaltzea.
-Aldez aurreko hitzordua.
Hartzaileak Interesa duten pertsona fisiko edo juridikoak
Beharrezko dokumentazioa - Eskaera-orria (ereduaren arabera)
Eskaeran adierazi beharko dira salmentarako produktuen ezaugarriak eta eskatutako postu mota.
Dena den, eskatzaile bakoitzak zenbaki bakarra izango du zozketarako.
- Merkaturatu beharreko produktuen deskribapena eta erakusketan eta salmentan jarriko diren produktuak argi eta garbi deskribatzen dituen argazki-materiala.

-------------------------------------------------------------------------

BEHIN-BEHINEKO ESLEIPENDUNAK

Ekainaren 8 asteazkena, baino lehen honako dokumentazioa aurkeztu beharko dute:
- NANen edo pasaportearen fotokopia .
- Dagokion kanonaren diru-sarreraren egiaztagiria.
- Ondorengo baldintzak betetzen dutenaren ardurapeko adierazpen eskaera-orri normalizatua:
* Ekonomia Jardueretarako Zergaren epigrafeetan alta emanda eta zergaren ordainketan eguneratuta egotea.
* Gizarte Segurantzaren erregimenean alta emanda eta ordainketan egunean egotea.
* Udal tasen ordainketak egunean edukitzea
* Egoitza eta lan baimenak izatea, hirugarren lurraldeetako nazionalen kasuan.
* Gutxienez 300.000,00 euroko estaldura duen erantzukizun zibilaren asegurua izatea, ekonomi jardueraren arriskuak estali ahal izateko
* Kalean saltzeko produktua arautzen duen araudiak eskatutako baldintzak betetzea.
* Hori egiaztatzen duen dokumentua edukitzea jarduera hasten denetik aurrera.
* Baldintza horiek betetzea baimena indarrean dagoen epean.
Lege-araudia Baldintza plegua, 2023ko San Pedro eta San Martzial jaietan bide publikoko salmenta postuen esleipena eta egonaldia arautuko dituena.
Tasen zenbatekoa Postu bakuna (3m x 2m): 800 euro / Postu bikoitza (6m x 2m): 1580 euro / Globoen postua: 6,30 euro / Food Truck: 102,12 euro
Tramitazio-epea Zozketa bidezko esleipena maiatzaren 18an, osteguna, eguerdiko 13:00etan, Urdanibia 6 behean dagoen Konferentzia Aretoan.
Web

Oharrak

ETXOLAK
- Irungo Udala arduratuko da etxolak instalatzeaz. Gehienez ere, 12 etxola instalatuko ditu, (9 bakunak eta 3 bikoitzak), modularrak eta zurezkoak: bakunak 3 m-koak (hondoa) x 2 m-koak (zabalera) izango dira, eta bikoitzak, 6 m-koak (hondoa) x 2 m-koak (zabalera).
- Kokapena plano normalizatuaren arabera esleituko da.
- 9 etxola sinpleetatik 2 tokiko merkataritzarako, gizarteratze-elkarteetarako eta/edo enpresetarako gordetzen dira, eta baldintza-agiri honetan jasotako baldintzak eta betekizunak bete beharko dituzte. 2 etxola horiek okupatzeko eskaera nahikorik ez badago, gainerako eskatzaileen artean banatuko dira, dagokien produktu-lotean.

GLOBOEN POSTUA
- Instalazio garraiagarri edo mugikor gisa ulertzen da. Horrela, honek, hobeto moldatzeko, gune hauetatik ibili ahal izango du: Luis Mariano lorategia, Zabalgune plaza, Kolon pasealekua eta Genaro Etxeandia plaza.

FOOD TRUCK
- Bi food truck (jatetxe ibiltari) instalatuko dira gehienez ere, Istillaga plazan, karparen atzeko aldetik 15-20 m-ra, eranskinean datorren planoaren arabera.
- Furgoneta bakoitzak hanka bakarreko hiruzpalau mahai eta dagozkion aulki eta eguzkitakoak jarri ahalko ditu, aurreko atalean aipatutako planoak horretarako mugatzen duen tokian.


*Titular bakoitzeko eskaera bakar bat onartuko da.
*Postuak jasotako eta onartutako eskarien artean, jendaurreko ekitaldian, zozketa eginez esleituko dira; zozketa-ekitaldia maiatzaren 18ean, osteguna, eguerdiko 13:00etan egingo da, Urdanibia 6 behean dagoen Konferentzia Aretoan.

Gainerako baldintza partikularrak oinarrietan kontsultatu.

X