ORDEZKARITZAK

Egoitza elektronikoan tramitatu
Xedea Ordezkaritza ematea edo eskatzea Irungo Udalaren aurrean tramiteak egiteko
Unitate tramitatzailea INFORMAZIOAREN GIZARTE ETA HERRITARREN PARTE-HARTZE ARLOA
Ebazpen organoa Informazioaren Gizarte, Herritarren Parte-hartze eta Auzoetarako Zinegotzi-Ordezkaria
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA: www.irun.org/sac (IrunTxartela, DNIe edo ziurtagiri elektroniko bitartez: Izenpe, FNMT...)
- SAC Herritarra Atenditzeko Zerbitzua (*): San Martzial kalea, 2. Segurtasunez, 2020ko maiatzak 11tik aurrera bakarrik AURRETIKO HITZORDUArekin. Ikusi bulegoaren ordutegia web atalean.
(*) eskatzaikea SAC-era hurbildu behar du eta bere Nortasun Agiriarekin identifikatu eskaera egiteko.
Eskabidearen epea Edozein unean
Telefonoaren bidezko kudeaketa 010 Telefono Zerbitzua - 943505152 (Ikusi ordutegia web atalean)
-Aldez aurreko kontsultak.
Hartzaileak Perstsona fisikoak ordezkaritza emateko pertsona fisiko edo juridiko bati, edo pertsona fisiko edo juridiko baten ordezkari izatea eskatzeko.
Beharrezko dokumentazioa IKUSI OHARRAK
Lege-araudia - 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
- Administrazio elektronikoa arautzen duen Udal Ordenantza.
Tasen zenbatekoa Ez dagokio
Web

Oharrak

ORDEZKARIAREN GAITASUNAK
Ordezkariak ordezkatutako pertsona edo entitatearen izenean jardun ahal izango du www.irun.org/sac Irungo Udalaren Egoitza Elektronikoan. Horrela:
- Ordezkatuaren datuak, eskaerak, espedientean, ordainagiriak... kontsultatu ahal izango ditu.
- Ordezkatuaren izenean edozein tramite edo eskaera egin ahal izango du.
- Ordezkatuari zuzendutako jakinarazpen elektronikoei buruz abisatzeko email bat jasoko du eta jakinarazpenak irakurri ahal izango ditu.


ESKAERA MOTAK ETA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

*PERTSONA FISIKO BATI ORDEZARITZA EMAN
EZ da dokumentaziorik erantsi behar
Ordezkaritza emateko borondatea adierazita geratzen da eskaeraren sinaduran.

*ENTITATE BATI ORDEZARITZA EMAN (Enpresa, Aholkularitza…)
EZ da dokumentaziorik erantsi behar
Ordezkaritza emateko borondatea adierazita geratzen da eskaeraren sinaduran.

*ADINDUNA DEN PERTSONA FISIKO BATEN ORDEZKARIA IZAN
*1. aukera. Eskatzaileak daukan ordezkaritza egiaztatzeko dokumentua: Notario-ahalordea, epaia, etab.
*2. aukera. Ordezkatua izango den pertsona fisikoaren sinadura eskaera-orrian bere Identitate-Agiriaren kopia bat erantsiz.

*ADINGABEA DEN PERTSONA FISIKO BATEN ORDEZKARIA IZAN
- Familia-liburua edo Jaiotza Erregistro Zibilean inskribatu izanaren Ziurtagiria (jaiotza-agiria).
Guraso eskatzailea adingabearekin bizi ez bada, gainera:
- Guraso-agintea esleitzen duen epaia, edo gurasoen eta seme-alaben arteko erlazio hitzarmen arautzailea.

*ENPRESA BATEN ORDEZKARIA IZAN
Eskatzaileak daukan ordezkaritza egiaztatzeko dokumentua aurkeztu beharko da:
- Eskritura edo notario-ahalordea.
Eskatzailea legezko ordezkaria ez bada (sozioa, administratzailea, … ), gainera:
- Enpresaren legezko ordezkari batek sinatutako dokumentua legezko ordezkari horren Identitate-Agiriaren kopia bat erantsiz.

*ENTITATE BATEN (Elkarte, Klub...) ORDEZKARIA IZAN
Eskatzaileak daukan ordezkaritza egiaztatzeko dokumentua aurkeztu beharko da:
*1. aukera: Inolako dokumentaziorik aurkeztu gabe, Eusko Jaurlaritzaren Elkarteen Erregistroaren edo Eusko Jaurlaritzaren Kirol Entitateen Erregistroaren publiko izaerako online bilatzailearen bitartez egiaztatu badaiteke ordezkaria izango den pertsona entitatearen Presidentea dela.
*2. aukera: Entitatearen Presidente izatea edo entitatearen izenean kudeaketak egiteko izendatua izana egiaztatzen duen entitatearen Idazkariak eta Presidenteak sinatutako ziurtagiria.

*JABEEN KOMUNITATE BATEN ORDEZKARIA IZAN
- Komunitate izenean Presidentea edo Administratzailea, edo bestelako pertsona/empresa gestioak egiteko izendapena ziurtatzen duen Komunitatearen Akta aurkeztu beharko da.
Aktan izendapenaren berri ematen ez bada, gainera:
- Komunitate izenean Administratzailea, edo bestelako persona/empresaren izendapena ziurtatzen duen Presidenteak sinatutako ziurtagiria.


INDARRALDIA
Ordezkapenaren gehienezko indarraldia 5 urtekoa izango da, edo ordezkaritza egiaztatzen duen dokumentuan adierazitako egunera arte. Aita edo ama izateagatiko ordezkaritzek seme-alaba adin nagusitasuna lortzen duen arte izango dute indarraldia.
Ordezkarien erregistroko inskripzioaren balio-aldia amaitu baino lehen, inskripzioa ezeztatzea edo luzatzea eskatu ahal izango da.
- Errebokazioa eskatu ahal izango du ordezkatutako pertsona edo erakundea ordezkatzen duenak. Horretarako, ez da beharrezkoa izango inolako dokumentaziorik aurkeztea, nahikoa da bi alderdietako edozeinen borondate hutsarekin.
- Luzapena inskripzio-eskaera berri gisa eskatu beharko da.


ORDEZKARITZAREN BAJA
Edozein unetan ordezkariak edo ordezkatuak eskatu ahal izango du ordezkaritza horren baja Irungo Udalaren aurrean.

X