Ayuntamiento de
Buscador

OBRA TXIKIKO LIZENTZIA - OLANAK, ERROTULUAK, ISPILUAK, PIBOTAK ETA ANTZEKOAK JARTZEA

Egoitza elektronikoan tramitatu
Xedea Errotuluak, olanak, ispiluak, pibotak eta antzekoak jartzeko 150.000 euroko aurrekontua edo txikiagoa duten obrak egiteko lizentzia lortzea.
Unitate tramitatzailea HIRIGINTZA ETA GARAPEN IRAUNKORREKO ARLOA
Hirigintza Diziplina eta Jarduera Unitatea.
Ebazpen organoa Hirigintza eta Ingurumeneko Zinegotzi-ordezkaria
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA: www.irun.org/sac (IrunTxartela, DNIe edo ziurtagiri elektroniko bitartez: Izenpe, FNMT...)
- SAC (Herritarra Atenditzeko zerbitzua) San Marcial kalea, 2. Zure erosotasunerako AURRETIKO HITZORDUA eskatu. Ikusi bulegoaren ordutegia web atalean.
Eskabidearen epea Mugagabea
Administrazio isiltasunaren izaera Onartutzat
Telefonoaren bidezko kudeaketa 010 Telefono Zerbitzua - 943505152 (Ikusi ordutegia web atalean)
-Aldez aurreko kontsultak.
-Interesatuaren etxera eskaera eta jarraibideak bidaltzea.
-Aldez aurreko hitzordua.
Hartzaileak Olanak, ispiluak, pibotak, errotuluak eta antzekoak jartzeko obra txikiak egiteko interesa duten pertsona guztiak.
Beharrezko dokumentazioa - Obra txikirako lizentzia eskatzeko orria.
- Parte hartuko duten gremio guztien aurrekontuak, eskulana eta materialak (BEZ gabe) barne.
- Fatxadaren altxaeraren krokis mugatua, elementuaren kokalekua eta neurriak adierazita eta, errotuluaren kasuan, hartan jarri beharreko testua.
- Kokalekuaren planoa 1/100 eskalan.
Lege-araudia -Hiri Antolamendurako Plan Orokorra.
Tasen zenbatekoa Zerga: aurkeztutako aurrekontuaren %5, BEZ gabe. O.F.ean ikusi gainerako zergak. Eta 55,20 euroko tasa 6.010,12 eurotik gorako aurrekontuetarako.
Tramitazio-epea Hilabete batekoa
Web

Oharrak

- Obra lizentzia beharko da euskarria behar duen edozein letrero edo kartel jartzeko, itsasgarri hutsak direnak salbu. Era berean, lizentzia eskatu beharko da garaje pribatuetara sarbidea/irtenbidea errazteko bide publikoan ispiluak (hiri altzariak) jarri ahal izateko.

- Ispiluak, pibotak eta antzekoak jartzeko obra txikirako lizentzia lortu ahal izateko, igarobide lizentzia edukiko da jadanik edo, hala behar badu, batera eskatuko dira.

- Olanak, errotuluak eta antzekoak jartzeko obra txikirako lizentzia lortu ahal izateko, jarduera lizentzia edukiko da jadanik edo, hala behar badu, batera eskatuko dira jarduera lizentzia eta obra lizentzia.

-Bide publikoa merkantzia, hondakin, lur, hondar, eraikuntza material, hesi, aldamio, edukiontzi eta abarrez okupatu behar bada, bide publikoa okupatzeko lizentzia eskatu beharko da.

-Arau orokor gisa, hiru hilabeteko epea emango da obrak egiten hasteko eta sei hilabetekoa erabat bukatzeko.

-Tramitea behar bezala bideratzeko, edozein eratako dokumentazio osagarria biltzeko aukera izango du unitate tramitatzaileak.

X