OBRA TXIKIKO LIZENTZIA - ETXEBIZITZA/LOKAL BARNEAN

Egoitza elektronikoan tramitatu
Xedea 150.000 euroko aurrekontua edo txikiagoa duten teknika errazeko obrak etxe barruan egiteko lizentzia lortzea.
Unitate tramitatzailea HIRIGINTZA ETA GARAPEN IRAUNKORREKO ARLOA
Hirigintza Diziplina eta Jarduera Unitatea
Ebazpen organoa Hirigintza eta Ingurumeneko Zinegotzi-ordezkaria.
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA: www.irun.org/sac (IrunTxartela, DNIe edo ziurtagiri elektroniko bitartez: Izenpe, FNMT...)
- SAC (Herritarra Atenditzeko zerbitzua) San Marcial kalea, 2. Zure erosotasunerako AURRETIKO HITZORDUA eskatu. Ikusi bulegoaren ordutegia web atalean.
Eskabidearen epea Mugagabea
Administrazio isiltasunaren izaera Onartutzat
Telefonoaren bidezko kudeaketa 010 Telefono Zerbitzua - 943505152 (Ikusi ordutegia web atalean)
-Aldez aurreko kontsultak.
-Interesatuaren etxera eskaera eta jarraibideak bidaltzea.
-Aldez aurreko hitzordua.
Hartzaileak Etxebizitza/lokal barruan obra txikiak egiteko interesa duten pertsona guztiak.
Beharrezko dokumentazioa - Obra txikirako lizentzia eskatzeko orria.
- Proiektaturiko obren eta erabiliko diren materialen deskribapen osoa.
- Parte hartuko duten gremio guztien aurrekontuak, eskulana eta materialak (BEZ gabe) barne.
- Egin beharreko obren krokis mugatua oinean, altxaeran eta sekzioetan eta eraikuntzen egungo egoerarena edo obrak egin behar diren zatiena, 1:100 eskalan.
- Kokalekuaren planoa 1/100 eskalan.
Lege-araudia -Hiri Antolamendurako Plan Orokorra.
Tasen zenbatekoa Zerga: aurkeztutako aurrekontuaren %5, BEZ gabe. O.F.ean ikusi gainerako zergak. Eta 55,20 euroko tasa 6.010,12 eurotik gorako aurrekontuetarako.
Tramitazio-epea Hilabete batekoa
Web

Oharrak

-Obrek ez dute bolumena, erabilera, etxebizitza eta lokal kopurua aldatuko, eta egituran edo kanpoko diseinuan ez dute inolako eraginik izango.

-Baimena behar duten aktibitateen lokalen birmoldatze edo berritze obrak badira, aktibitarerako lizentzia eskaera aurkeztuko da gainerako dokumentazioarekin batera, biak aldi berean tramitatu ahal izateko (ikus erlazionatutako tramitea).

-Aktibitatearen aurretiko komunikazioa egin behar duten aktibitateen lokalen egokitze obrak badira, aktibitate jakin batzuentzat, lokalaren salmenta edo erakusketa azalera 300m2 baino txikiagoa bada eta aurrekontua 30.000 euro baino txikiagoa bada, Obra Txikien jakinarazpena lokaletan tramitatu ahal izango da unean bertan (ikus erlazionatutako tramitea). Obra horiek amaitutakoan tramitatu ahal izango da akibitatearen aurretiko komunikazioa.

-Munta txikiko obrak egin behar badira, baimena eskatuko da eta momentuan emango da HAZan.

-Arau orokor gisa, hiru hilabeteko epea emango da obrak egiten hasteko eta sei hilabetekoa erabat bukatzeko.

-Bide publikoa merkantzia, hondakin, lur, hondar, eraikuntza material, hesi, aldamio, edukiontzi eta abarrez okupatu behar bada, bide publikoa okupatzeko lizentzia eskatu beharko da.

-Tramitea behar bezala bideratzeko, edozein eratako dokumentazio osagarria biltzeko aukera izango du unitate tramitatzaileak.

X