MUGIKORTSUAN URRIKO DESGAITASUNA DUTEN PERTSONENTZAKO GARRAIKO KOLEKTIBORAKO BAKARRIK DIREN IBILGAILU EGOKITUAK APARKATZEKO TXARTELA

Xedea MUGIKORTSUAN URRIKO DESGAITASUNA DUTEN PERTSONENTZAKO GARRAIKO KOLEKTIBORAKO BAKARRIK DIREN IBILGAILU EGOKITUAK APARKATZEKO TXARTELA LORTZEA. TXARTEL HONEK TITULARRARI AUKERA EMATEN DIO NORMALEAN DEBEKATUA DAGOEN LEKU EDO DENBORAN IBILGAILUA APARKATZEKO.
Unitate tramitatzailea MUGIKORTASUN, BIDE PUBLIKO ETA OBRA ARLOA
Ebazpen organoa Mugikortasun, Bide Publiko eta Obra Arloko Ordezkaria
Aurkezteko modua SAC (Herritarra Atenditzeko zerbitzua) San Marcial kalea, 2.
Zure erosotasunerako AURRETIKO HITZORDUA eskatu.
Ikusi bulegoaren ordutegia web atalean.
Eskabidearen epea Mugagabea.
Administrazio isiltasunaren izaera Estimada
Telefonoaren bidezko kudeaketa 010 Telefono Zerbitzua - 943505152 (Ikusi ordutegia web atalean)
-Aldez aurreko kontsultak.
-Interesatuaren etxera eskaera eta jarraibideak bidaltzea.
-Aldez aurreko hitzordua.
Hartzaileak Mugikortasun urriko desgaitasuna duten pertsonen kolektiboa garraiatzera bakarrik erabiltzen diren ibilgailuen titularrak.
Beharrezko dokumentazioa - Erakunde, instituzio edo entitatearen IFK.
- Sozietatearen estatutuak.
- Pertsona fisiko eskatzailearen edota legezko ordezkariaren NAN edo Atzerritar Nortasun Txartela
- Pertsona eskatzailearen legezko ordezkaritza egiaztatzen duen agiria.
- Ibilgailuen zirkulazio-baimenak
- Autonomia pertsonala sustatzeko eta mendekotasuna zein desgaitasuna duten pertsonak atenditzeko zerbitzu sozialean arloan, mugikortasun urriko desgaitasuna duten pertsonak garraiatzeari buruzko jarduera aurreikusiei buruzko memoria.
Lege-araudia Decreto 50/2016, de 22 de marzo, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad
Tasen zenbatekoa Ez dago.
Tramitazio-epea 3 hilabetekoa
Web

Oharrak

ESKUBIDEAREN TITULARRAK
Mugikortasun urriko desgaitasuna duten pertsonen kolektiboa garraiatzera bakarrik erabiltzen diren ibilgailua egokituen, zehazki, abenduaren 14ko 39/2006 Legeak aipatu mendekotasunari aurre egiteko eta autonomia pertsonala sustatzeko zerbitzuak emateko diren ibilgailuen pertsona fisiko edo juridiko titularrak, eta, orobat, Desgaitasuna duten pertsonei eta euren inklusoi sozialari buruzko Lege Orokorraren Testu Bateginak, azaroaren 29ko 1/2012 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartuak, aipatzen dituen gizarte-zerbitzuak.

APARKATZEKO TXARTELA ERABILTZEKO BALDINTZAK
- Baimen hau bakarra da, pertsonala eta besterenezina, eta zein ibilgailu egokiturentzat eskatzen den, harexeri lotua, eta beheragoko dekretuan zehaztutako egoeraren baten diren pertsonak garraiatzen baditu ibilgailuak, orduantxe bakarrik izango da eraginkorra: Desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatze-txartela arautzen duen Matxoak 22ko 50/2016 Dekretua.
-Aurreko haizetakoaren kontra jarri beharko da, aurrealdea ibilgailuaren kanpoaldetik irakurtzeko moduan. Era berean, eskumeneko agintariei txartela aztertzen utziko zaie, hala eskatzen dutenean.
-Berariaz xede horretarako adierazitako lekuetan aparkatzeko balioko du, baita aparkatzeko debekatuta dauden lekuetan aparkatzeko ere (ezinbestekoa den denborarako), honako salbuespenekin:
*Oinezkoentzako guneak eta pasabideak.
*Geldialdia egitea debekatuta dagoen tokietan.
*Segurtasun publikoa babesteko mugatutako tokietan. *Pasabideak edo larrialdietako irteerak oztopatzen dituzten tokietan.
*Zirkulazioko bideen kopurua murrizten duten tokietan («bigarren errenkadan»).
TXARTELAREN BALIO EPEA ETA BERRITZEA
Txartelak bost urteko eperako ematen dira. Epe hori amaitutakoan edo desgaitasunaren balorazioan aldaketak gertatu badira, txartela berritu beharko da prozedura hau bera jarraituz.

X