Ayuntamiento de
Buscador

KONTSERBATORIOA ETA MUSIKA ESKOLA - TASEN ETA PREZIO PUBLIKOEN ORDAINKETAN APLIKATZEKO HOBARIAK (FAMILIA UNITATEKO DIRU-SARRERA MAILAREN EDO PARTE HARTZAILE KOPURUAREN ARABERA)

Egoitza elektronikoan tramitatu
Xedea Kontserbatorio eta Musika Eskolari dagozkion Tasen eta prezio publikoen ordainketan aplikatzeko hobarien onuradun izatea.
Unitate tramitatzailea UDAL KONTSERBATORIOA ETA MUSIKA ESKOLA
Ebazpen organoa Ekonomia eta Ogasuneko Zinegotzi-Ordezkaria
Aurkezteko modua www.irun.org/sac Egoitza Elektronikoan egingo da IRUN TXARTELA, ONA, Izenpe Ziurtagiri edo E- DNIz baliatuz (ikusi web lotura)
IRUN TXARTELA ez badaukazu, eskatu ezazu (ikusi web lotura)
HAZ-eko terminalak zure eskura dituzu (San Marcial, 2, egunero 8-22h).
Eskabidearen epea 04-11-2021
Administrazio isiltasunaren izaera Ez Onartutzat
Telefonoaren bidezko kudeaketa 010 Telefono Zerbitzua - 943505152 (Ikusi ordutegia web atalean)
-Aldez aurreko kontsultak.
Hartzaileak Diru-sarrera zehatz batzuk edota parte hartzaile bat baino gehiago dituzten Kontserbatorioa edo Musika Eskola erablitzen duten familia-unitateak.
Beharrezko dokumentazioa Eskaera egiteko momentuan eskura eduki behar duzu:
- IRUN TXARTELA indarrean eta pasahitza ezagutzea.
- Banku-kontua (20 digitu edo IBAN).


IRUNGO UDALAK KONTSULTATUKO DITUEN DATUAK
- Eskatzailea (online identifikatzean), Bizikidetza-unitatea (Biztanleen Udal Erroldatik) eta diru-sarrerak, etxebizitzak eta ibilgailuak (Udal Ogasunetik eta Foru Ogasunarekin sinatutako hitzarmenaren arabera).
Lege-araudia -Indarrean dagoen Ordenantza Fiskala.
Tasen zenbatekoa Ez dago
Tramitazio-epea 3 hilabetekoa
Web

Oharrak

FAMILIA UNITATEAREN BALDINTZAK (ofizioz egiaztatuko dira):
----------------------------------------
1. Udalerrian erroldatua egotea likidazio-gai den kuotari dagokion denboraldia hasi aurretik.
2. Udalerriarekiko zerga-betebeharrak eguneratuak edukitzea edo onartua edukitzea zorren ordainketaren atzerapena edo zatikapena
3. Etxebizitza bakar baten edo ezta baten titularra izatea.
4. Profesionalak ez diren erabileretarako (A eta F kategoriak) ibilgailu bakar baten edo ezta baten titularra izatea.
*Salbuetsi egiten zaie azkeneko betekizun hori betetzea 4 edo kide gehiagoko famili unitateei.


APLIKATZEKO HOBARIAK (Ez dira bateragarriak. Onuragarriena aplikatuko da)
-------------------------------------------------------------------------------------

DIRU-SARREREN MAILA KONTUTAN HARTUTA

* %75-ko hobaria:
familia-unitateko kideak / Familia unitatearen urteko gehienezko errenta
Kide 1 / 11.410,00 E
2 kide / 14.180,00 E
3 kide / 15.500,00 E
4 kide / 16.290,00 E
Familia ugaria / 16.960,00 E

* %25-ko hobaria:
familia-unitateko kideak / Familia unitatearen urteko gehienezko errenta
Kide 1 / 18.270,00 E
2 kide / 22.660,00 E
3 kide / 24.850,00 E
4 kide / 26.020,00 E
Familia ugaria / 27.190,00 E

Hobariak aplikatzeko zera ulertuko da:
- Urteko errenta: Familia Unitateko kide guztien errendimendu guztiak oso-osorik; horiek kontuan hartzen dira PFEZn Zerga-oinarri Orokorra eta horri gehitzen zaio aurrezkiaren zerga-oinarria. Horrez gain, salbuetsitako edo zergarik ez duten errentak ere aintzat hartuko dira. Hori guztia hobaria eskatzen den ekitaldiaren aurreko zerga-ekitaldiari dagokiolarik.
- Familia-unitatea: indarrean dagoen zerga araudiaren arabera eta gainera, kenkariak edukitzeko eskubidea ematen duten arbaso edota ondorengoak (3/2014 Foru Araua, Gipuzkoako PFEZ buruzkoa, 97 eta 79-84 art. Familia Unitatea definizio honen arabera zehazterik ez dagoenean, kontuan hartuko da hobaria eskatzen den ekitaldiko rtarrilaren 1ean bizikidetza unitatearen osaera.


ZERBITZU BEREAN KIDE-KOPURUAREN ARABERAKO HOBARIA:
*Kuotaren %25-ko hobaria, famili unitateko aldi berean matrikulatutako bigarren kidearen alde.
*Kuotaren %50-ko hobaria, famili unitateko aldi berean matrikulatutako hirugarren eta hortik aurrerako kideen alde.

Baldintzak:
- Matrikulatuen adina 25 urte arte.
- Famili unitatearen IRPFaren Oinarri Ezargarria ez dadila OAEAParen hirukoitza baino handiagoa izan (tributazio indibidualean, bataz beste) edo OAEAPren seikoitza (tributazio bateratua).

X