Ayuntamiento de
Buscador

KONTRATUEN LUZAPENA

Egoitza elektronikoan tramitatu
Xedea KONTRATU ADMINISTRATIBOEN LUZAPENA
Unitate tramitatzailea IDAZKARITZA, ZERBITZU JURIDIKOAK ETA KONTRATAZIOA
Ebazpen organoa ALKATETZA
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA: www.irun.org/sac (IrunTxartela, DNIe edo ziurtagiri elektroniko bitartez: Izenpe, FNMT...)
- SAC (Herritarra Atenditzeko zerbitzua) San Marcial kalea, 2. Zure erosotasunerako AURRETIKO HITZORDUA eskatu. Ikusi bulegoaren ordutegia web atalean.
Eskabidearen epea Mugagabea.
Administrazio isiltasunaren izaera Ez onartutzat
Telefonoaren bidezko kudeaketa 010 Telefono Zerbitzua - 943505152 (Ikusi ordutegia web atalean)
-Aldez aurreko kontsultak.
-Aldez aurreko hitzordua.
Hartzaileak Indarrean dagoen kontratu administratibo baten enpresa esleipenduna.
Beharrezko dokumentazioa -Eskaera orri orokorra, kontratuaren datuak eta erreferentzia denboraldia adierazita.
Lege-araudia -Ekainaren 16ko 2/2000 Errege Dekretu Legegilearen IV. Titulua, Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Testu Bateratua onartzen duena.
-Arautzen duen Baldintza Ekonomiko-Administratiboen Plegua.
-Aurrekontua gauzatzeko araua.
Tasen zenbatekoa Ez dago.
Tramitazio-epea 3 hilabetekoa.
Web

Oharrak

TRAMITE HAU TELEMATIKA BIDEZ EGIN DAITEKE "sac.irun.org" helbidean.

Klausula administratibo partikularren pleguan zehaztuko da gauzatzeko epea, eta kontratua amaitzean luzapena eskatu ahal izango da berariaz, denbora jakin baterako.

Datuen Babeseko info. gehiago

X