KANPALDIA AIAKO HARRIKO PARKE NATURALEAN

Egoitza elektronikoan tramitatu
Xedea Aiako Harriko Parke Naturaleko lurretan edo haietatik hurbil kanpatzeko baimena lortzea.
Unitate tramitatzailea HIRIGINTZA ETA GARAPEN IRAUNKORREKO ARLOA
Ebazpen organoa Parke Naturala kudeatzen duen Organoa: Gipuzkoako Foru Aldundia.
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA: www.irun.org/sac (IrunTxartela, DNIe edo ziurtagiri elektroniko bitartez: Izenpe, FNMT...)
- SAC (Herritarra Atenditzeko zerbitzua) San Marcial kalea, 2. Zure erosotasunerako AURRETIKO HITZORDUA eskatu. Ikusi bulegoaren ordutegia web atalean.
Eskabidearen epea Mugagabea, 8 egun lehenago.
Administrazio isiltasunaren izaera Ez onartutzat
Telefonoaren bidezko kudeaketa 010 Telefono Zerbitzua - 943505152 (Ikusi ordutegia web atalean)
-Aldez aurreko kontsultak.
-Interesatuaren etxera eskaera eta jarraibideak bidaltzea.
-Aldez aurreko hitzordua.
Hartzaileak Interesa duten pertsona fisiko eta juridikoak.
Beharrezko dokumentazioa - Eskari-orri normalizatuta, adieraziz:
* Jarri beharreko denda kopurua. HIRU DENDA ONARTUKO DIRA GEHIENEZ.
* Kanpaldia egingo duten pertsonen kopurua. HAMAR LAGUN ONARTUKO DIRA GEHIENEZ.
* kanpaldia egiteko egun zehatzak. Egonaldia HIRU EGUNEKOA izango da gehienez (lehenengo eguneko 12:00h-tik azken eguneko 12:00h arte)
* e-mail helbide bat adierazita komunikazioa arintzeko eta baimena igortzeko.
- Lurraren jabearen baimena, Irungo Udala bera ez bada titularra.
Lege-araudia - 396/2013 DEKRETUA, uztailaren 30ekoa, EAEan kanpinak eta beste kanpaketa-turismoko modalitate batzuk arautzeari buruzkoa. (EHAA 170zk. 2013/09/06),
- Aiako Harriko Eremuko Natur Baliabideak Antolatzeko Plana (NBAP) (Apirilaren 11ko 240/1995 Dekretua) (1995-06-05eko EHAA).
- Aiako Harriko Parke Naturala Erabili eta Kudeatzeko Zuzentze Plana (EKZP) (Apirilaren 16ko 87/2002 Dekretua) (2002-05-02ko EHAA).
- Alkatearen Aiako Harriko Parke Naturalaren inguruko Bandoa, 2003ko martxoaren 28koa.
-Irungo Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (99-10-15eko GAO).
Tasen zenbatekoa Ez dago.
Tramitazio-epea 3 egun ingurukoa
Web

Oharrak

SOILIK BAIMENDUKO DIRA ONDORENGO BALDINTZAK BETETZEN DITUZTEN ESKARIAK.
- Aiako Harriak Parke Naturaleko udal lur-eremuetan.
- kanpaldia baimentzen da soilik Soroeta gunean (ikusi erantsitako mapa)
- Kanpaldi tarte bakoitzerako eskaera bakarra egin dezake eskatzaile berak.
- Gehinenez HIRU (3) denda edo antzeko elementu eskaera bakoitzeko.
- Gehinenez HAMAR (10) pertsona eskaera bakoitzeko.
- Gehienezko egonaldia HIRU (3) EGUN / BI (2) GAU eskaera bakoitzeko.
- Baimendutako kanpaldiak aldi berean ez dira guztira 40 pertsona edo 20 denda baino gehiagokoak izango.

BAIMENAREN BALDINTZAK
- Dendak montatuta egon ahal izango dute soilik kanpaldiaren hasiera eguneko 12:00h eta azken eguneko 12:00h bitartean.
- Ez da baimenduko ibilgailuak sartzea kanpaldi gunera. Ibilgailuak aparkaleku guneetan geratu beharko dira.
- Sua egitea galarazita dago egokitutako guneetan ezik.
- Kanpaldi gunea eta inguruneak uneoro hondakin eta zaborrez garbi egon beharko dute.
- Ezin da lur-eremua irauli dendak instalatzeko.
- Kanpaldia amaitzean, lur-eremua eta bere inguruneak aurreko egoera berean geratu beharko dute.

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIARI KOMUNIKAZIOA
Aiako Harriak Parke Naturalean edonolako kanpaldiak Parke Naturalaren Organo Kudeatzailearen (Gipuzkoako Foru Aldundia) baimena eduki behar du, beraz udal baimena ematen bada, ofizioz administrazio horri komunikatuko zaio.

BESTELAKO KANPALDI ESKAERAK URBANIZAGAITZ LURRETAN
- Aiako Harriak Parke Naturaletik kanpoko udal lur-eremuak:
Ez da kanpaldirik baimentzen udal lur-eremuetan.
- Parke Natural barruko lur-eremu partikularrak:
Ez da udal baimenik behar.
Interesdunak eskaera egin beharko du zuzenean Naturalaren Organo Kudeatzaileari (Gipuzkoako Foru Aldundia)
Lur-eremuaren titularren baimena eduki beharko du.
- Parke Natural kanpoko lur-eremu partikularrak:
Ez da udal baimenik behar.
Lur-eremuaren titularren baimena eduki beharko du.

Erlazionatutako dokumentuak

Datuen Babeseko info. gehiago

X