IGAROBIDEAK - BAJA

Egoitza elektronikoan tramitatu
Xedea IBILGAILUAK SARTU ETA ATERATZEKO ESPALOIAREN APROBETXAMENDU INTENTSIBOA UZTEA
Unitate tramitatzailea HIRI BULTZADA, EKONOMIA ETA OGASUN ARLOA
Errenta Bulegoa
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA: www.irun.org/sac (IrunTxartela, DNIe edo ziurtagiri elektroniko bitartez: Izenpe, FNMT...)
- SAC, (Herritarra Atenditzeko zerbitzua) San Marcial kalea, 2. Zure erosotasunerako AURRETIKO HITZORDUA eskatu. Ikusi bulegoaren ordutegia web atalean.
Eskabidearen epea Mugagabea.
Telefonoaren bidezko kudeaketa 010 Telefono Zerbitzua - 943505152 (Ikusi ordutegia web atalean)
-Aldez aurreko kontsultak.
-Interesatuaren etxera eskaera eta jarraibideak bidaltzea.
-Aldez aurreko hitzordua.
Hartzaileak Interesa duten pertsona fisiko edo juridikoak.
Beharrezko dokumentazioa - Igarobidea eskatzeko orria (baja).
- Igarobide plaka**
- Zenbatekoren bat itzuli behar bada, jatorrizko erreziboa aurkeztu beharko da, eta baita zati proportzionala itzultzeko kontu zenbakia (20 digitu) eta haren titularra ere.
Lege-araudia -Igarobideen udal ordenantza.
-Ordenantza fiskala.
Tramitazio-epea Eskatzeko unean
Web

Oharrak

Eskatzeko lekua:
- HAZ: Idatziz eskaera-orri orokorraren bidez.
**Plaka emateko lekua.
- Errenta eta Ordainarazpen Zerbitzua: Udaletxea (San Juan Harria plaza, 1)1. solairua – ezkerra, erregistroan eginiko eskaera aurkeztu ondoren.

- Urtean zehar bajak gertatzen direnean, dagokien kitapen proportzionala egingo da, aprobetxamenduaren iraupen denboraren arabera beti ere.
Ondorio horietarako, ulertuko da, plaka Udal Errenta Bulegoan aurkezten den unean bukatu dela aprobetxamendua.

- Era berean, obra txikirako lizentzia eskatuko da espaloia jatorrizko egoerara bihurtzeko eta igarobideko margoa kentzeko.

- Tramitea behar bezala bideratzeko, edozein eratako dokumentazio osagarria biltzeko aukera izango du unitate tramitatzaileak.

Erlazionatutako dokumentuak

Datuen Babeseko info. gehiago

X