IGAROBIDEAK - ALDEZ AURREKO KONTSULTA

Xedea ALDEZ AURRETIK KONTSULTA EGITEA IGAROBIDEA JARTZEKO BIDERAGARRITASUNAREN INGURUAN
Unitate tramitatzailea HIRIGINTZA ETA GARAPEN IRAUNKORREKO ARLOA
Hirigintza eta Ingurumeneko Unitate Administratiboa
Ebazpen organoa Hirigintza eta Ingurumen Ordezkaria
Aurkezteko modua SAC (Herritarra Atenditzeko zerbitzua) San Marcial kalea, 2.
Zure erosotasunerako AURRETIKO HITZORDUA eskatu.
Ikusi bulegoaren ordutegia web atalean.
Eskabidearen epea Mugagabea.
Administrazio isiltasunaren izaera Ez onartutzat
Telefonoaren bidezko kudeaketa 010 Telefono Zerbitzua - 943505152 (Ikusi ordutegia web atalean)
-Aldez aurreko kontsultak.
-Interesatuaren etxera eskaera eta jarraibideak bidaltzea.
-Aldez aurreko hitzordua.
Hartzaileak Igarobidea jartzeko interesa duten pertsona fisiko edo juridikoak.
Beharrezko dokumentazioa - Igarobidea eskatzeko orria (aldez aurretik kontsulta egin)
- Kokalekuaren planoa 1:100 eskalan.
- Garajerako lokalaren krokis mugatua, haren kokalekua, ibilgailuen plazetarako lekuak eta barneko zirkulazioa zehaztuta.
Lege-araudia -Igarobideen udal ordenantza.
-Hiri Antolamendurako Plan Orokorra.
-Ordenantza fiskala.
Tasen zenbatekoa Ez du tasarik sortuko.
Tramitazio-epea Hilabete batekoa
Web

Oharrak

-Lokala egokitzeko eta zintarria nahiz espaloia egokitzeko obra lizentzia beharko da beti ere.

-Bost ibilgailu edo gehiago sartzeko tokia duten lokalen kasuan, edo azalera erabilgarria guztira 100 m2-tik gorakoa denean, edo lokala biltegirako, ibilgailuen erakusketarako, tailerretarako, etab. erabili nahi izanez gero, aldez aurretik dagokion aktibitate lizentzia edo aurretiko komunizakazioa tramitatu beharko da.

-Tramitea behar bezala bideratzeko, edozein eratako dokumentazio osagarria biltzeko aukera izango du unitate tramitatzaileak.

X