HIRIGINTZAKO ZIURTAGIRIAK ETA TXOSTENAK

Egoitza elektronikoan tramitatu
Xedea Hirigintza arlorreko hainbat ziurtagiri eta txostenak lortzea.
Unitate tramitatzailea HIRIGINTZA ETA GARAPEN IRAUNKORREKO ARLOA
Ebazpen organoa Ziurtagiriak: Idazkari Nagusia (edo hark eskuordetutako pertsona) Txostenak: hirigintza arlorreko udal teknikariak
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA: www.irun.org/sac (IrunTxartela, DNIe edo ziurtagiri elektroniko bitartez: Izenpe, FNMT...)
- SAC (Herritarra Atenditzeko zerbitzua) San Marcial kalea, 2. Zure erosotasunerako AURRETIKO HITZORDUA eskatu. Ikusi bulegoaren ordutegia web atalean.
Eskabidearen epea Mugagabea.
Administrazio isiltasunaren izaera Onartutzat
Telefonoaren bidezko kudeaketa 010 Telefono Zerbitzua - 943505152 (Ikusi ordutegia web atalean)
-Aldez aurreko kontsultak.
-Interesatuaren etxera eskaera eta jarraibideak bidaltzea.
-Aldez aurreko hitzordua.
Hartzaileak Interesa duten pertsona fisiko edo juridikoak.
Beharrezko dokumentazioa - Eskaera-orri Orokorra, eskaera egilearen NAN erantsita.
Lege-araudia 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena (70.3 art.)
2568/1986 Errege Dekretua, Toki Entitateen Antolamendu, Jarduera eta Araubide Juridikoaren Erregelamenduarena (207. art.)
Tasen zenbatekoa Hirigintzako ziurtagiriak: 95,10 € Hirigintzako txostenak: 31,80 €
Tramitazio-epea 3 hilabetekoa
Web

Oharrak

Eskatutako informazioa fede-emaile publiko batek jaulkitzea beharrezkoa bada, ZIURTAGIRIA eskatu behar izango da, Udaletxeko Idazkari Orokorrak jaulkiko duena (edo hark eskuordetutako pertsonak).

Bestela, udal teknikariek egingo duten TXOSTENA eskatu daiteke. Bere edukia hirigintza arloko Zinegotzi Ordezkariak helaraziko du.

Erlazionatutako dokumentuak

Datuen Babeseko info. gehiago

X