BIZTANLEEN UDAL ERROLDA - ZIURTAGIRI BEREZIAK

Egoitza elektronikoan tramitatu
Xedea Aurreko erroldak egiaztatzeko (Ziurtagiria)
Unitate tramitatzailea INFORMAZIOAREN GIZARTE ETA HERRITARREN PARTE-HARTZE ARLOA
Zerbitzu Arduraduna: Informazio Korporatiboa
Ebazpen organoa Informazio Korporatiboaren Arduraduna
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA: www.irun.org/sac (IrunTxartela, DNIe edo ziurtagiri elektroniko bitartez: Izenpe, FNMT...)
- SAC Herritarra Atenditzeko Zerbitzua (*): San Martzial kalea, 2. Segurtasunez, 2020ko maiatzak 11tik aurrera bakarrik AURRETIKO HITZORDUArekin. Ikusi bulegoaren ordutegia web atalean.

010 - 943505152 telefono-zerbitzuaren bidez kontsulta dezakezu eskarea hau nola egin.
Eskabidearen epea Mugagabea.
Administrazio isiltasunaren izaera Onartutzat
Telefonoaren bidezko kudeaketa 010 Telefono Zerbitzua - 943505152 (Ikusi ordutegia web atalean)
-Aldez aurreko kontsultak.
-Interesatuaren etxera eskaera eta jarraibideak bidaltzea.
-Aldez aurreko hitzordua.
Hartzaileak Aurreko errolden inguruko ziurtagiriak lortzeko interesa duten pertsonak.
Beharrezko dokumentazioa Eskaeran, etxebizitza nahiz errolda data guztiak agertu behar dira. Horrez gain, ondorengo DOKUMENTAZIOA aurkeztu beharko da eskatzen den ziurtagiriaren arabera.

-BANAKAKO ZIURTAGIRIA: Eskaera orria (eredu espezifikoa atxikituta) eta eskatzailearen nortasun agiri originala (presentzialki).

-GAUR EGUN ESKATZAILEAREKIN BATERA BIZI DIREN PERTSONAK AGERTZEN DIREN ZIURTAGIRIA: Eskaera orria (eredu espezifikoa atxikituta) eta eskatzailearen nortasun agiri originala (presentzialki).

-GAUR EGUN, ESKATZAILEAREKIN BATERA BIZI EZ DIREN PERTSONAK AGERTZEN DIREN ZIURTAGIRIA: Dagoeneko eskatzailearekin bizi ez diren nortasun agirien fotokopia eta hauek sinatutako baimena.

-GAUR EGUN, ESKATZAILEAREKIN BATERA BIZI EZ DIREN ADINGUTXIKOAK AGERTZEN DIREN ZIURTAGIRIA: Guraso-agintearen ziurtagiria edo bizitzen ari direneko guraso nahiz tutorearen baimena.

-HILDAKO PERTSONA BAT AGERTZEN DEN ZIURTAGIRIA: Heriotza-ziurtagiria. Dokumentu hau, hildakoa, udal erroldan hilda bezala azaltzen ez bada soilik aurkeztu beharko da.
Lege-araudia TEOAL 15.1; BLMA 56.1.B)
Tramitazio-epea Legezko epea: 3 hilabetekoa (*)
Web

Oharrak

Tramitea behar bezala bideratzeko, edozein eratako dokumentazio osagarria biltzeko aukera izango du unitate tramitatzaileak.

OHIKO ETXEBIZITZAREN HIPOTEKA ORDAINTZEKO LUZAMENDUA ESKATZEKO ZIURTAGIRIA (8/2020 Lege Dekretua, COVID-19ren inpaktu ekonomiko eta sozialari aurre egiteko premiazko ezohiko neurriei buruzkoa)
Errolda-ziurtagiriak keskaera egin den unea eta aurreko sei hilabeteak aipatuko ditu.
Ziurtagiri hau lortzeko, ziurtagirian agertu behar duten adinez nagusi guztiek sinatutako eskabide-idazkia eta eskatzailearen nortasun agiriaren fotokopia aurkeztu beharko dira.

Erlazionatutako udal tramiteak

Datuen Babeseko info. gehiago

X