BIDE PUBLIKOAN IBILGAILUEN APARKALEKU PLAZA IZENDUNA ERRESERBATZEA EZINTASUNA DUTEN PERTSONENTZAT

Egoitza elektronikoan tramitatu
Xedea BIDE PUBLIKOAN EZINDUAREN IBILGAILUAREN APARKALEKU PLAZA IZENDUNA EGOKITZEA, UDAL OBRA BRIGADAREN KARGURA.
Unitate tramitatzailea MUGIKORTASUN, BIDE PUBLIKO ETA OBRA ARLOA
Ebazpen organoa Mugikortasun, Bide Publiko eta Obra Zinegotzi-ordezkaria
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA: www.irun.org/sac (IrunTxartela, DNIe edo ziurtagiri elektroniko bitartez: Izenpe, FNMT...)
- SAC (Herritarra Atenditzeko zerbitzua) San Marcial kalea, 2.
Eskabidearen epea Mugagabea.
Telefonoaren bidezko kudeaketa 010 Telefono Zerbitzua - 943505152 (Ikusi ordutegia web atalean)
-Aldez aurreko kontsultak.
-Interesatuaren etxera eskaera eta jarraibideak bidaltzea.
-Aldez aurreko hitzordua.
Hartzaileak Interesa duten pertsona fisiko edo juridikoak.
Beharrezko dokumentazioa - Ezinduentzako aparkaleku plaza IZENDUNA erreserbatzeko eskaera orria. Plaza erreserba hori egingo litzatekeen kalea eta zenbakia adierazi behar dira bertan.

Titularraren mugikortasun-maila egiaztatzeko:
- Mugikortasun-mailaren ziurtagiri eguneratua.

Plaza izendunaren eskaera justifikatzeko, eta kasuaren arabera:
- Titularraren gidabaimena
- Titularraren bizileku berean erroldatutako pertsonaren gidabaimena
- Irunen erroldatu gabeko adingabea bada, NAN/AIZ edo Familia Liburua.
- Plaza izenduna eskatzeko emandako arrazoiak justifikatzen dituen beste edozein agiri.
Lege-araudia Desgaitasuna duten pertsonentzako txartela eta aparkatzeko erreserba bereziak arautzen dituen udal Ordenantza
Tasen zenbatekoa Lehenengo baimena: 130 euro. Urteko Tasa: 40 euro
Tramitazio-epea Hilabete 1
Web

Oharrak

ESKUBIDEAREN TITULARRAK.
Foru Aldundiko Balorazio eta Orientazio Unitatea ebaluatu ondoren (edo etorkizunean horren ordezko sailkapena egin ondoren) honako mugikortasun-maila hauetakoren bat justifikatzen dutenak:
- 12 edo 13 puntu.
- A maila (gurpil-aulkia behar du mugitzeko)
- B maila (bi makila behar ditu mugitzeko)


Plaza horiek ematea titularrak behar duen bati lotuta dagoela ulertzen da, eta orokorrean eta ohikotasunez erabiltzeko dela onartzen da, denboran erregulartasunez egiten diren joan-etorriengatik.

Titularrak adierazi edo justifikatu beharko du familia-nukleoak ez duela garajerik, ez jabetzan, ez alokairuan, etxetik gertu, edo, baldin badauka, ez dituela irisgarritasun-baldintza egokiak betetzen.

Halaber, honako egoera hauetakoren bat egiaztatu beharko da:
- Titularrak gidabaimena du.
- Titularrak ez du gidabaimenik, baina badago beste ibilgailu bat etxebizitza berean erroldatutako beste pertsonaren baten izenean.
- Titularra adingabea da.

Hala ere, aurreko egoeretako bat ere gertatzen ez bada, titularrak plazari emango zaion erabilera modu erregularrean justifikatzeko beharrezkotzat jotzen duen dokumentazioa aurkeztu ahal izango du.


TASAK.
- Eskaeraren aldeko ebazpena jaso ondoren, plaza NOMINALA lortzeko titularrak lehenengo baimenaren tasa ordaindu beharko du. Behin hori lortuta, urtero dagokion urteko tasa ordaindu beharko du.


PLAZA ERABILTZEKO BALDINTZAK.
- Ezinduaren ibilgailua dela adierazten duen agiria jarri behar da aurreko haizetakoan, ibilgailuaren kanpoaldetik haren gainaldea irakurtzeko moduan jarria eta, udaltzainek eskatuta, erakutsi egin beharko da identifikazio pertsonalerako txartelarekin batera.

- Titularra ibilgailuan doanean soilik erabiliko da.

X