Ayuntamiento de
Buscador

BAJA FISKALA TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGAN

Xedea BAJA FISKALA TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGAN, IBILGAILUARI BEHIN-BETIRAKO EDO ALDI BATERAKO BAJA EMAN IZANAGATIK
Unitate tramitatzailea HIRI BULTZADA, EKONOMIA ETA OGASUN ARLOA
Udala: Errenta Zerbitzua Probintziako Trafiko Buruzagitzaren bidez kudeatzen da ibilgailuaren behin-betirako edo aldi baterako baja.
Aurkezteko modua SAC (Herritarra Atenditzeko zerbitzua) San Marcial kalea, 2.
Ikusi bulegoaren ordutegia web atalean.
Eskabidearen epea Urte osoan.
Telefonoaren bidezko kudeaketa Ongizate sailarekin hitzordua eskatu (943505358 Astelehenetik - Ostiralera 8:30etatik-14etara)
010 Telefono Zerbitzua - 943505152 (Ikusi ordutegia web atalean)
-Aldez aurreko kontsultak.
Hartzaileak Ibilgailu bati betirako edo aldi baterako baja eman nahi dioten pertsona fisikoak edo juridikoak eta erakundeak, helbidea (Zirkulazio Baimena) Irunen dutenak.
Beharrezko dokumentazioa - Probintziako Trafiko Buruzagitzak gertatutako bajaren berri emango dio Udalari Zerga Errolda egunera dezan.
Lege-araudia - Uztailaren 5eko 14/1989 Foru Araua, Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen Zergaren ingurukoa.
- Martxoaren 19ko 4/2003 Foru Araua, Tokiko Zerga Sistema berritzearen ingurukoa (4. artikulua).
Web

Oharrak

ZERGAREN ZATI PROPORTZIONALA ITZULTZEA IBILGAILUAREN BEHIN-BETIRAKO BAJAGATIK EDO LAPURTZEAGATIK EMANDAKO ALDI BATERAKO BAJAGATIK (desegitea, esportatzea edo zirkulazio komunitarioa).
Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

a) Eskaera erreziboaren titularrak egiten badu:
Ez da inolako dokumentaziorik aurkeztu behar (ofizioz egiaztatuko da).
- Ordainketa egin dela ez badago jasota, ordaindutako jatorrizko erreziboa aurkeztu beharko da.
- Egiaztatzen bada ibilgailua ez dagoela baja emana trafikon, ibilgailuaren bizitzaren amaierako suntsitze ziurtagiria aurkeztu beharko da behar bezala zigilatua (ataltze lekuan ematen dute dokumentu hori).

b) Gauden urteko urtarrilaren 1ean erreziboaren/ibilgailuaren titularra ez den pertsona batek egiten badu eskaera:
- Jatorrizko erreziboa, eskaera aurkeztu duenak erreziboa ordaindu duela adieraziko da horretan, edo erreziboaren titularraren baimena dirua itzultzeko emandako kontuaren titularrarekiko.
- Ofizioz egiaztatuko da trafikon baja eman den, ez da inolako dokumentaziorik aurkeztu behar. Egiaztatzen bada ibilgailua ez dagoela baja emana trafikon, ibilgailuaren bizitzaren amaierako suntsitze ziurtagiria aurkeztu beharko da behar bezala zigilatua (ataltze lekuan ematen dute dokumentu hori).

Eskaera egiteko lekua:
- HAZ: Idatziz eskaera orriaren bidez, Ibilgailuen gaineko Zergaren (bineta) zati proportzionala itzultzeko kontu zenbakia (20 digitu) eta haren titularraren izena adierazita.
- Web: en www.irun.org/sac

X