ALEGAZIOAK TRAFIKO/TAO ISUNEN AURKA ETA BESTE ZIGORRAK

Egoitza elektronikoan tramitatu
Xedea ALEGAZIAOK AURKEZTEA TRAFIKO ETA TAO ALORREAN EGINIKO ARAU-HAUSTEENGATIK JARRITAKO ISUNEN AURKA.
Unitate tramitatzailea UDALTZAINGOA ETA BIZIKIDETZA
Ebazpen organoa Udaltzaingo eta Bizikidetzako Zinegotzi-ordezkaria.
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA: www.irun.org/sac (IrunTxartela, DNIe edo ziurtagiri elektroniko bitartez: Izenpe, FNMT...)
- SAC (Herritarra Atenditzeko zerbitzua) San Marcial kalea, 2. Zure erosotasunerako AURRETIKO HITZORDUA eskatu. Ikusi bulegoaren ordutegia web atalean.
- Posta zertifikatua: San Juan Harria Plaza, 1 - 20304 Irun
Eskabidearen epea (Ikus oharrak)
Telefonoaren bidezko kudeaketa 010 Telefono Zerbitzua - 943505152 (Ikusi ordutegia web atalean)
-Aldez aurreko kontsultak.
-Interesatuaren etxera eskaera eta jarraibideak bidaltzea.
-Aldez aurreko hitzordua
Hartzaileak Udal Trafiko Ordenantzaren eta Trafikoaren inguruko Legearen aurka eginiko arau-hausteengatik isuna jasotako pertsonak.
Beharrezko dokumentazioa - Deskargu-Plegua, espedientearen kodea, salaketa eguna eta ibilgailuaren matrikula adierazita (datu hauek ageri dira salaketaren jakinarazpen dokumentuan).
- Hala badagokio, alegatutako gertaerak egiaztatzeko dokumentazioa.
Lege-araudia -Oinezkoen eta Ibilgailuen Zirkulaziorako Udal Ordenantza.(GAO 211. zenb., 1996/10/31)
-18/2009 Legea, trafikoaren eta Ibilgailu Motordunen zirkulazioaren eta Gizarte Segurantzaren inguruko Legearen testu artikulatua aldatzen duena, zigorren alorrean (BOE 283. zenb., 2009/11/24).
- Hiritarrekiko Harremanetarako eta Merkataritzarako Ordezkaritzaren 393 zenbakiko Ebazpena, 2010eko maiatzaren 21ekoa, trafikoaren eta Ibilgailu Motordunen zirkulazioaren eta Gizarte Segurantzaren alorrean arau-hauste arin ohikoenen koadroa, eta haiei aplika dakizkiekeen isunak onartzen dituena. (GAO 190. zenb., 2010/06/03)
Tramitazio-epea Urtebete baino gutxiago, arau-haustearen egunetik isuna edo erabakia jakinarazten den arte, eta ez dokumentu hau aurkezten denetik.
Web

Oharrak

TRAMITE HAU GURE EGOITZA ELEKTRONIKOAN EGIN DAITEKE www.irun.org/sac

Isuna edo zigorra ordaindu bada ezin da alegaziorik aurkeztu, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa soilik aurkez daiteke.
Alegazioak aurkezten badira galdu egingo da %50eko deskontua egiteko eskubidea.


1.-ALEGAZIOAK aurkezteko epeak.

ISUNAREN aurka:
20 egun natural jakinarazten denetik.

EBAZPEN PROPOSAMENAREN aurka:
15 egun natural jakinarazten denetik.


2.- ERREKURTSOAK aurkezteko epeak

ISUNAREN aurka:
Berraztertzeko errekurtsoa, hilabete bat jakinarazpenaren egunaren hurrengotik aurrera kontatuta. Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa 2 hilabeteko epean, jakinarazpenaren egunaren hurrengotik aurrera kontatuta.

HERTSATZEAREN aurka:
Berraztertzeko errekurtsoa, hilabete bat jakinarazpenaren egunaren hurrengotik aurrera kontatuta. Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa 2 hilabeteko epean, jakinarazpenaren egunaren hurrengotik aurrera kontatuta.

3.- PRESKRIPZIOA

ARAU-HAUSTEA; Hiru hilabete arau-hauste arinetarako eta sei hilabete arau-hauste larri eta oso larrietarako.
ISUNA; 4 urte. Administrazio-bidean finko egiten den egunaren hurrengotik aurrera.


- Tramitea behar bezala bideratzeko, edozein eratako dokumentazio osagarria biltzeko aukera izango du unitate tramitatzaileak.

X