AKTIBITATE SAILKATUAK - ALDEZ-AURREKO KONTSULTA

Xedea Jarduera sailkatuaren udal lizentzia eman aurreko kontsulta
Unitate tramitatzailea HIRIGINTZA ETA GARAPEN IRAUNKORREKO ARLOA
Ebazpen organoa Hirigintza eta Ingurumeneko Zinegotzi-ordezkaria.
Aurkezteko modua SAC (Herritarra Atenditzeko zerbitzua) San Marcial kalea, 2.
Zure erosotasunerako AURRETIKO HITZORDUA eskatu.
Ikusi bulegoaren ordutegia web atalean.
Eskabidearen epea Mugagabea
Telefonoaren bidezko kudeaketa 010 Telefono Zerbitzua - 943505152 (Ikusi ordutegia web atalean)
-Aldez aurreko kontsultak.
-Interesatuaren etxera eskaera eta jarraibideak bidaltzea.
-Aldez aurreko hitzordua.
Hartzaileak Interesa duten pertsona fisiko edo juridikoak.
Beharrezko dokumentazioa JARDUERA LIZENTZIA ESKATZEKO ORRIA (atala: aldez aurreko kontsulta), honako hauek erantsita:
- Ondoko alderdi hauen deskribapen memoria:
.Jardueraren deskribapen orokorra (denda, biltegia, ostalaritza, fabrikazioa eta abar.
.Jarri beharreko makineria, mota eta potentzia adierazita.
.Lokalaren eta hura osatzen duten atalen (komunak, aldagelak, biltegiak eta beste) guztizko azalera.
.Pertsonengan eta ingurumenean izan dezakeen eragina (igorpenak, hondakinak, zaratak, ...)
.Eraginak ahalik eta gehien murrizteko aurreikusitako baliabide eta sistema zuzentzaileak.
.Higiene-osasun instalazioak.
.Planoa 1:1000 eskalan, lokalaren kokalekua eta aldamenekoekiko duen kokaera zehatz adierazita.
.Lokalaren planoa 1:100 eskalan, haren banaketa eta aldamenean dauden jardueratik kanpoko lokalen erabilera argi adierazita.
.Ostalaritza jardueretan, lizentzia behar duen jarduera zein talderi dagokion azaltzen duen berariazko adierazpena eta 50 metroko inguruan dauden ostalaritza establezimenduak zehazten dituen planoa.
Lege-araudia - Hiri Antolamendurako Plan Orokorra eta Hirigintza Arauak.
- Udal ordenantzak (Jardueren Ordenantza, Zarata eta Bibrazioen Ordenantza, Isurketen Ordenantza eta abar).
- Euskadiko Ingurumena Babesteko 3/98 Lege Orokorra.
- Eraikuntzaren Kode Teknikoa eta haren Oinarrizko Dokumentuak.
- Ingurumen araudi espezifikoa (kutsadura atmosferikoa, hondakinak, isurpenak, lurzoru kutsatuak, eta abar).
- Laneko Arriskuen Prebentziorako 31/1995 Legea. 486/1997 Errege Dekretua, Lantokietan bete beharreko gutxieneko Segurtasun eta Osasun xedapenak jasotzen dituena.
- Arau Tekniko Sanitarioak.
- Ekainaren 11ko 171/1985 Dekretua, bizilekurako hiri zoruan jarri beharreko jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuetan aplikatu beharreko izaera orokorreko arau teknikoak onartzen dituena.
- Industri segurtasunerako araudi espezifikoak (instalazio elektrikoak, termikoak, suteen aurreko segurtasuna industri establezimenduetan, babes instalazioak suteen aurka, presioko tresnak, produktu kimikoen biltegiratzea, jasogailuak, gas eta petrolio instalazioak eta abar).
- Abuztuaren 27ko 2816/1982 Errege Dekretua, Ikuskizun Publikoak eta Aisiarako Jarduerak arautzeko Araudi Orokorra onartzen duena.
- Azaroaren 10eko Eusko Legebiltzarraren 4/1995 Dekretua, ikuskizun publiko eta aisiarako jardueren ingurukoa.
- Abenduaren 16ko 296/1997 Dekretua, Euskal Autonomi Erkidegoko ikuskizun publiko eta aisiarako jardueren ordutegien ingurukoa, eta uztailaren 28ko 210/1998 Dekretua, aurrekoa aldatzen duena.
- Irisgarritasuna Sustatzeko 20/1997 Legea. 68/2000 Dekretua, Irisgarritasun Baldintzen inguruko Arau Teknikoak jasotzen dituena.
- Bat datozen gainerako xedapenak.
Tasen zenbatekoa Indarrean dagoen Ordenantza Fiskalaren arabera.
Tramitazio-epea 30 lanegunekoa
Web

Oharrak

-Kontsultetan azaldutako nahiak ez onartutzat ulertuko dira indarrean dauden ordenantza eta araudien arabera.

-Salbuespenak/hobariak indarrean dagoen Ordenantza Fiskalaren arabera.

-Tramitea behar bezala bideratzeko, edozein eratako dokumentazio osagarria biltzeko aukera izango du unitate tramitatzaileak.

"Irun= 2 + 1" markarekin ezagutzera emaniko proiektuaren barnean, hiriko merkataritza sektore eta zerbitzuetan hizkuntz normalizaziorako laguntza eta jarduerak eskaintzen ditu Udalak.

X