TELEFONICAREN ABONU SOZIALA

Xedea TELEFONICA LINEAKO KUOTEN MURRIZKETA JUBILATU ETA PENTSIODUNEI ZUZENDUTA
Erakundea MOVISTAR (TELEFÓNICA)
Aurkezteko modua - Faxez: 901 50 37 00
- Posta arruntaz:
Aptdo de correos 423
48080 BILBAO
Por correo electrónico: abonosocial@comunicacion.movistar.es
Eskaera data MUGAGABEA
Beharrezko dokumentazioa - Familia Liburua
- Helbide berean bizi diren pertsona guztien NAN, pasaporte edo Egoiliar Txartelaren fotokopia.
- Erroldatze familiar edo kolektiboaren bolantea.
- Helbide berean erroldatutako bakoitzari buruz Ogasunak egindako IRPF inputazioen ziurtagiriak (edo bere kasuan Errenta Aitorpenaren laburpena).
- Familia unitatea osatzen duten pertsona bakoitzaren dirusarrerak justifikatzen duten ziurtagiriak edo dirusarrerik ez izatearen justifikazioa.
Baldintzak - Jubilatua edo pentsioduna izatea (bai Gizarte Segurantzako pentsio publikoena eta bai pentsio pribatuena)
- Familiaren errentak ezin du IPREMen %120 gainditu.
- Linearen instalazioak titularraren erroldatzearekin bat etorri behar du.
Web

Oharrak

Eskaria telefonican jasotzen denean, eskatzaileari gutun bat iritsiko zaio argibide zehatzekin: betebeharrak, baldintzak eta adierazten den posta-kutxa eta fax zenbakira bidali behar dituen dokumentuak.

BERE KASUAN, TRAMITAZIOA EGITEN DUEN UNITATEAK DOKUMENTAZIO OSAGARRIA ESKATU AHAL IZANGO DU, TRAMITEAREN KUDEAKETARAKO BEHARREZKOA DELA IKUSTEN BADA.

Erlazionatutako dokumentuak

X