ONDASUN HIGIEZINEN ZERGA: ALTAK ETA ALDAKETAK

Xedea ZERGA ERREALA, GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO EDOZEIN UDALERRITAN KOKATZEN DIREN ONDASUN HIGIEZINEN BALIOA ZERGAPETZEN DUENA
Erakundea OFICINA TRIBUTARIA DE IRUN
Aurkezteko modua IRUNGO ZERGA BULEGOA
Francisco de Gainza kalea, 1 IRUN Tel: 902 100040
Eskabidearen epea Ikusi Oharrak
Ordutegia Astel/Ostir: 8:30h- 14:00h.
Beharrezko dokumentazioa - Eskaera orria (Ereduak: R-6, R-7, R-8, U-1, U-3, U-4, U-6, U-7, kasuan kasu)
- Dokumentazio osagarria: ikusi kasu bakoitza web loturan
Lege-araudia Uztailaren 5eko 12/1989 Foru Araua, Ondasun Higiezinen Zergari buruzkoa.
Tasen zenbatekoa Indarrean dagoen tarifaren arabera
Tramitazio-epea Berehala
Web

Oharrak

ESKATZEKO EPEA
-------------------
-Obra berria, handitzea eta erabat berritzea: 2 hilabete, obrak amaitzen direnetik edo obra berriaren eskrituraren datatik aurrera.
-Banaketa horizontala eta aldaketa ekonomikoa: 2 hilabete, banaketa horizontalaren osaera eskrituraren edo dagokion titularitate aldaketa formalizatzen duen dokumentuaren datatik aurrera.
-Titularitate aldaketa: 2 hilabete, eskritura publikoa edo dagokion titularitate aldaketa formalizatzen duen eskriturako dataren hurrengo egunetik aurrera.

Ikus argibide gehiago ZERGAREN HOBARIAK ETA SALBUESPENAK gaiari buruz web loturan.

Tramitazioa egiten duen unitateak edozein eratako dokumentazio osagarria eskatu ahal izango du tramitearen kudeaketa egokia egiteko

X