LANGABETUENTZAKO SUBSIDIOA

Xedea Laguntza mailako babes eskaria, honakoa jasotzen duena: laguntza ekonomikoa eta Gizarte Segurantzari ordaintzea osasun laguntza, familia-babesa eta, jubilaziorako prestazioa jasotzeko kotizazioak.
Erakundea SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPE)
Aurkezteko modua SEPE
Basurko kalea, z/g - San Migel azuoa
20301 Irun
Tel: 943980598 / 901119999
Eskabidearen epea 15 egun baliodun (*) Ikus oharrak
Ordutegia Astelehenetik ostiralera: 9:00-13:00
Beharrezko dokumentazioa •Eskaera eredu ofiziala.
•(Eskatzailearen identifikazio agiria, ezkontidea eta harekin bizi diren edo haren ardurapean dauden seme-alabak eta eskabidean agertzen diren (datuak egiaztatzeko beharrezkoa da haiek bakarrik):
•Herritar espainiarrek: Nortasun agiri nazionala (NAN), pasaportea edo.
•Espainian bizi diren atzerritarrek eta atzerritarrek:•Europar batasuneko hiritarrak:Europar batasuneko herritarra izatearen erregistro-ziurtagiria EDO bertan dago, pasaportea edo bere herrialdean batera identifikazio-agiri.
•Europar batasuneko hiritarrak ez:Atzerritarren nortasun-agiria edo atzerriko (AIT) EDO bertan dago, eta pasaportea.

•Bankuko kontu zenbakia dokumentu guztiak bertan TITULAR den prestazioa jasotzeko eta nahi duzun lekura.
•Familia liburua edo, atzerritarra bada, baliokidea edo atzerritarrak.
•Baldin eta erakunde kudeatzaileak beharrezkoa bada, agiria aurkeztu behar direnean.


Subsidioa jasotzeko modalitate desberdinak daude, beraz, KASU BAKOITZA KONTSULTATU BEHARKO DA.
Baldintzak (**) Ikus oharrak
Web

Oharrak

•Langabezian egotea.
•Egotea, enplegu-eskatzaile gisa hilabeteko epean prestazioa agortzea (noiz amaituko den diru laguntza, beti izango du prestazioa kobratzeko dataren aurreko Azken urteko), baztertu gabekokapen egokia eskaintzeaparte hartu, ezta haberte uko egin bidezko arrazoirik egon ezean, ekintzak, sustatzeko, trebatzeko edo birmoldaketa profesionala, kotizaziopeko prestazioa agortzea,. jaso laguntza Eman bitartean egoteko behar zuten.
•Sinatzeajarduera-konpromisoa..
•Kotizaziopeko langabeziagatiko prestazioa agortu baino.
•Izateafamiliako ardurak.
•Ezerrentakedozein motatako, eta goiko irudian75urteko lanbidearteko gutxieneko lansaria (, salbu aparteko ordainsariei dagokien zati proportzionala..(Aurtengo Zenbatekoa)Errenta edo etekin gordina hartuko da. ondorioz, dagokion Etekina jarduera enpresarial, profesional edo nekazaritza, abeltzaintza edo artistikoak, sarrera eta gastuen arteko diferentziaren arabera konputatuko dira etekina lortzeko behar diren. Ondare irabazien arteko diferentzia izango da ondare irabazi eta galerak.

- BERE KASUAN, TRAMITAZIOA EGITEN DUEN UNITATEAK DOKUMENTAZIO OSAGARRIA ESKATU AHAL IZANGO DU TRAMITEA EGOKI EGITEKO BEHARREZKOA BADA.

X