LANGABETUENTZAKO LAGUNTZA

Xedea Langabezian egoteagatik laguntza ekonomikoa eskatzea.
Erakundea SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPE)
Aurkezteko modua SEPE - Enplegu bulegoa
Basurko kalea, z/g -San Migel auzoa
20301 IRUN
Tel: 943980598 / 901119999
Eskaera data 15 egun baliodun, langabezi egoera legalean geratzen den egunetik aurrera
Ordutegia Astel./Ostir.: 9:00-13:00
Beharrezko dokumentazioa •Eskaera eredu ofiziala.
•Eskatzailearen identifikazioa eta harekin bizi diren edo haren ardurapean dauden seme-alabak eta eskabidean agertzen diren, nahikoa izango da, besteak beste, ondorengo dokumentuak erakutsi:•Espainiako eta espainiarrek: nortasun agiri nazionala (NAN), pasaportea edo.
•Atzerriko eta espainian bizi diren atzerritarrek:•Europako batasuneko herritarrak: europar batasuneko herritarra Izatearen erregistro-ziurtagiria, EDO bertan dago, pasaportea edo bere herrialdean batera identifikazio-agiri.
•Europar batasuneko hiritarrak ez: Kanpoko edo Atzerriko Nortasun-txartela (ANT) eta pasaportea.
•Bankuko kontu zenbakia edozein agiri ere zu bertan titular, prestazioa jasotzeko eta nahi duzun lekura.
•Familia-liburua edo, atzerritarren kasuan, agiri baliokidea.
•Lan egiten duzun enpresaren ziurtagiria edo ziurtagiriak azken6hilabete (bidali ez badira irudian, estatuko enplegu zerbitzu publikoko enpresak). enpresa ziurtagiria duten egoeretan Bakarrik nahikoa ez balitz, langabezia-egoera legala egiaztatzeko, agiri bat aurkeztu behar dela justifikatzen duen.
Baldintzak (*) Ikus oharrak
Web

Oharrak

(*)BETEBEHARRAK:
•O afiliatuta eta altan egotea, edo afiliatuakgoiko irudian, parekogizarte segurantzako erregimen batean sar dezan, langabezi arazoa.
•Bertan egotealangabezia-egoera legalalana gogotsu bilatzeko eta enplegu bat onartzeko prest egotea.jarrera egokiaEskaera hau.jarduera-konpromisoa.hori betetzen ez bada, eragina izan dezake zerbitzua.
•Izena edo izena emanda edukitzea eta enplegu-eskatzaile gisa izena ematea prestazioa jasotzen den bitartean.
•Irudian, eta langabezia ez dio lan egitea360egun barru6aurreko urteko legezko langabezia egoerara. nekazaritzako langileak aldi baterako Bada ere, aurretik baina, langile autonomoen Gizarte-segurantzako altaren (figuró barnean edo bere kontura, kotizatzeko gutxieneko aldia langabeziagatiko prestazioa jasotzeko beharrezkoa izango da720egunak:
•Ohiko adina jubilarse, ez betetzeagatik.
•Norberaren kontura edo besteren kontura lan egin gabeko lan denbora osorako, baina aukera posible bat ezartzen badu enplegua sustatzeko programa.
•Gizarte segurantzako pentsioa kobratzea bateraezinak ez lana.


- BERE KASUAN, TRAMITAZIOA EGITEN DUEN UNITATEAK DOKUMENTAZIO OSAGARRIA ESKATU AHAL IZANGO DU TRAMITEA EGOKI EGITEKO BEHARREZKOA BADA.

X