LANERAKO ETA BIZILEKU BAIMENA

Xedea Espainian lanerako baimena lortzea atzerritarrentzat
Erakundea DELEGACIÓN TERRITORIAL GIPUZKOA - DTO. EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
Aurkezteko modua GOBERNU AZPIORDEZKARITZAKO LAN ETA GIZARTE GAIETAKO BULEGOA
Pío XII plaza, 6 - 20010 DONOSTIA
Teléfono: 943989000/943989109 Fax: 943989146
Eskabidearen epea Mugagabea
Ordutegia Astelehenetik ostiralera: 9:00h a 14:00h
Lege-araudia - 8/00 Lege Organikoa, Atzerritarrek Espainian dituzten Eskubide eta Askatasunei eta Gizarte Integrazioari buruzkoa
- Uztailaren 20ko 864/2001 Errege Dekretua, Lege Organikoa gauzatzeko Arautegia onartzen duena (174 E.A.O., 2001/07/21ekoa).
Web
X