IBILGAILUEN ESKUALDAKETA EGITEKO ZERGA

Xedea 2. ESKUKO IBILGAILU BAT EROSTEAGATIK DAGOKION ZERGA ORDAINTZEA
Erakundea OFICINA TRIBUTARIA DE IRUN
Aurkezteko modua IRUNGO ZERGA BULEGOA
Francisco de Gainza kalea, 1 IRUN Tel: 902 100040
Eskaera data Ibilgailua erosi ondorengo 30 egun baliodun
Ordutegia Astel/Ostir.: 8:30h- 14:00h.
Beharrezko dokumentazioa - Eskari orria (620 inprimakia)
- ITV txartelaren kopia
- Ibilgailuaren zirkulazio baimenaren kopia
- Bai eroslearen eta bai sailtzailearen NAN kopia edo agiri baliokidearena.
Tasen zenbatekoa Indarrean dagoen tarifaren arabera

Oharrak

Tramitazioa egiten duen unitateak edozein eratako dokumentazio osagarria eskatu ahal izango du tramitearen kudeaketa egokia egiteko.

X