IBILGAILU-TRANSFERENTZIA

Xedea IBILGAILU BAT SALTZEA
Erakundea JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO
Aurkezteko modua GIPUZKOAKO TRAFIKO BURUZAGITZA PROBINTZIALA
Julio Caro Baroja, 2 - Antiguo - (Unibertsitate campusaren parean) DONOSTIA Tel.: 943 457120 / 943 452000 Faxa: 943 466735
Ordutegia Astel/Ostir: 9:00h- 14:00h.
Beharrezko dokumentazioa 2 mota daude:

*TRANSFERENTZIA BATERATUA
- Eskari orria (9.050 eredua)
- NAN originala indarrean, bai saltzailearena eta bai eroslearena (ATZERRITARRAK badira, bizitoki-txartelaren origiala indarrean, jatorriko herrialdeko agiria edo pasaportea eta, gainera, Espainian daukan helbidearen egiaztagiria; PERTSONA JURIDIKOAK badira, IFZ originala, apoderatuaren NAN originala eta haren izenean jardun ahal lezakeela frogatzen duen agiria).
- Zirkulazio baimena, originala.
- ITV txartela indarrean
- Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zergaren ordainagiria, originala eta kopia.
- Ondarezko transmmisioei buruzko zergaren autolikidazioaren originala edo salbuespenaren edo egin beharrik ez duenaren justifikantea (620 eredua).
- Erosketa egiaztatzen duen agiriaren originala eta kopia, eroslea eta saltzailea bertan direnean izan ezik.
---------------------------------------------------------------------
*TRANSFERENTZIA BI EPETAN
1. epea: IBILGAILUEN TRANSMISIOARI BURUZKO JAKINARAZPENA (saltzaileak egiten du).
- Saltzaileak sinatutako eskari orria (9.07/A eredua)
- Zirkulazio baimena edo galdu edo lapurtu izanaren aitorpena.
- Transmisioa egiaztatzen duen agiriaren originala eta kopia (kontratua edo faktura)
- Saltzailearen NAN originala indarrean (ATZERRITARRAK badira, bizitoki-txartelaren origiala indarrean, jatorriko herrialdeko agiria edo pasaportea eta, gainera, Espainian daukan helbidearen egiaztagiria; PERTSONA JURIDIKOAK badira, IFZ originala, apoderatuaren NAN originala eta haren izenean jardun ahal lezakeela frogatzen duen agiria).
- Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zerga ordaindu izanaren ordainagiri originala eta justifikantearen kopia, dagokion urteari buruzkoa.
- Eroslearen identifikazio datuak (NAN, AIZ, IFZ) eta helbidea edo salerosketarena, eskari-orrian behar bezala beteta.

2. epea: TRANSFERENTZIA (erosleak egiten du)
- Eskari orria (9.050 eredua)
- Eroslearen NAN originala indarrean (ATZERRITARRAK badira, bizitoki-txartelaren origiala indarrean, jatorriko herrialdeko agiria edo pasaportea eta, gainera, Espainian daukan helbidearen egiaztagiria; PERTSONA JURIDIKOAK badira, IFZ originala, apoderatuaren NAN originala eta haren izenean jardun ahal lezakeela frogatzen duen agiria)
- ITV txartela indarrean.
- Ondarezko transmmisioei buruzko zergaren autolikidazioaren originala edo salbuespenaren edo egin beharrik ez duenaren justifikantea (620 eredua)
Tasen zenbatekoa Indarrean dagoen tarifaren arabera
Web

Oharrak

TITULARRAREN HERIOTZA gertatzen denean, bi momentu izaten dira:

1-Behin-behineko transferentzia
.Eskari egilearen NAN
.Heriotza ziurtagiria
.Familia-liburua
.Zaintza, edukitza edo erabilera egiaztatzen duen agiria.
.ITV txartela
.Zirkulazio baimena
2-Behin betiko transferentzia
.Transferentzia arruntaren berdina baina oinordekoek sinatuta
.Heriotza ziurtagiria
.Familia liburua
.Oinordekoen deklarazioa, testamentua edo banaketaren koadernoa
.Oinordetza Zergaren justifikantea edo salbuespenarena.

TRAMITAZIOA EGITEN DUEN UNITATEAK DOKUMENTAZIO OSAGARRIA ESKATU AHAL IZANGO DU TRAMITEA EGOKI KUDEATZEKO BEHARREZKOA BADA.

X