GIDA BAIMENA EDO LIZENTZIA BERRITZEA - LUZATZEA

Xedea TURISMO, MOTO, KAMIOI, AUTOBUS ETA ZIKLOMOTORREN GIDA-BAIMENA EDO LIZENTZIA BERRITZEA
Erakundea JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO
Aurkezteko modua GIPUZKOAKO TRAFIKO ZUZENDARITZA PROBINTZIALA
Julio Caro Baroja, 2 - Antiguo - (Unibertsitate Campus parean) DONOSTIA Tel.: 943 457120 / 943 452000 Faxa: 943 466735
Ordutegia Astelehenetik ositralera: 9:00h- 14:00h.
Beharrezko dokumentazioa - Eskaera orria (2.220/T eredua edo "Berritzeko abisua" agiriaren hirugarren atala)
- NAN kopia. egoiliar baimena edo txartela.
- Bi argazki 35x25 mm. neurrikoa, Gaitasun Psikofisikoaren Ziurtagirian (Psikoteknikoa) behar diren berdinak
- Berritu nahi den gida baimena edo lizentzia
- Gaitasun Psikofisikoaren txostena, psikoteknikoa. (Oharretan, ikus ziurtagiri hauek egiten dituzten zentroen zerrenda).
- Helbidea aldatzen bada, helbidea egiaztatzen duen ziurtagiria ekarri beharko da.
Tasen zenbatekoa Indarrean dagoen tarifaren arabera
Baldintzak - Gida-baimen edo txartel baten titular izatea, baliozkoa eta indarraldia luzatzeko aukera ematen duena.
- Indarraldia amaitu baino lehen eskatu beharko da.
Web

Oharrak

TRAMITAZIOA EGITEN DUEN UNITATEAK DOKUMENTAZIO OSAGARRIA ESKATU AHAL IZANGO DU TRAMITEA EGOKI EGITEKO BEHARREZKOA BADA.

-Gaitasun fisiko eta psikikoen ziurtagiria ondorengo zentroetan lor daiteke:
- Centro Médico Bidasoa: Lezo, 4 IRUN Tel.: 943633974
Astelehenetik ostiralera 8:30h-12:30h eta 16:15h-19:00h. Abuztuan: 9:00h - 13:00h
-Psicotécnico Gipuzkoa, S. L. Juan de la Cruz, 2 - 1º C IRUN Tel.:943617258
Astel/Ostir: 9:00h -13:00h eta 16:00h- 18:00h. AURREZ HITZORDUA ESKATU BEHAR DA
-Psicotécnico Bidasoaldea: Pza. Anzarán, 2 behea - IRUN Tel: 943506291
Astel/Ostir: 9:00h - 13:00h eta 16:00h - 20:00h. HITZORDUA ESKATZEKO telefonoz edo webean - info@psicotecnicobidasoaldea.com

Luzapena eskatzeko aukera dago psikoteknikoen bidez edo posta bidez.

X