EUSKOTRENeko TARIFA MURRIZTUKO TXARTELA (TOPOA)

Xedea TOPOAREN BIDAIETAN DESKONTUAK LORTZEKO TXARTELA ATERATZEA
Erakundea EUSKOTREN LÍNEA LASARTE - HENDAIA ( Estación Colón - Topo )
Aurkezteko modua Eusko Treneko edozein leihatilan, langileren bat dagoenean
Eskaera data Baldintzak betetzen dituzten momentutik
Eskabidearen epea Mugagabea
Ordutegia Eusko Treneko leihatiletako ordutegia.
Beharrezko dokumentazioa - Euskotreneko lehiatilan eska daitekeen inprimakia.
- Berriki ateratako argazkia koloretan.
- NAN fotokopia.
- Inprimakian adierazten den kontuan diru-sarrera egin izanaren egiaztagiria.
- Minusbaliotasun ziurtagiria edo balioezintasun absolutuarena, kasuan kasu.
- Errenta aitorpena.

NAN agirian ageri den helbidea Euskadiko Autonomia Erkidegoan ez badago, errolda-ziurtagiria eskatuko da.
Tasen zenbatekoa 3 euro
Tramitazio-epea Inprimakia beteta eta eskatzen den dokumentazioa Eusko Treneko lehiatilan aurkeztu eta 3 egunetara jaso ahal izango da txartela.
Baldintzak 65 urte edo gehiago izatea, %65 baino gehiagoko minusbaliotasuna edo baliaezintasun absolutua edukitzea.
Web

Oharrak

ARGIBIDE GEHIAGO:
- Tlfnoa: 902 543210
- Posta elektronikoa: attcliente@euskotren.es

KASUAN KASU, TRAMITAZIOA EGITEN DUEN UNITATEAK DOKUMENTAZIO OSAGARRIA ESKATU AHAL IZANGO DU TRAMITEA EGOKI KUDEATZEKO BEHARREZKOA BADA.

X