UDALERRIAN KOKATURIKO JARDUEREN GAINEKO ORDENANTZA.

Arlo arduraduna HIRIGINTZA ETA GARAPEN IRAUNKORREKO ARLOA
Onarpen data 2000-09-27
Indarrean sartze data 2001-02-07
Non argitaratuta GAO ZK.: 211 200/11/07
Laburpena Ordenantza honek eragina izango du enpresetan, eta asmoa du establezimenduen segurtasun neurriak estandarizatzea.
Web

Oharrak

2000/03/29KO OSO BILKURAN HASIERAN ONETSIA
2000/05/31KO 77 ZK.KO GAON ARGITARATUA
ALEGAZIOTARAKO EPEA: 2000/05/31 ARTE
2000/09/27KO OSOKO BILKURAN BEHIN BETIKO ONETSIA
BEHIN BETIKO ARGITARATZEA: 2000/11/07KO 211 ZK.KO GAO
INDARREAN JARTZEA: 2001/02/07

2000/11/07an argitaratutako iragarkiaren aldaketa, 2001/03/21eko 57 zk.ko GAOn argitaratua.

Dagokion araudia:

- Otsailaren 27ko 3/98 Legea, Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko Lege Orokorra.

- Martxoaren 9ko 165/1999 Dekretua, zeinaren bidez ezartzen baita otsailaren 27ko 3/1998 Legean (Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko Orokorra) aurreikusitako jarduera-lizentzia lortzetik salbuetsita dauden jardueren zerrenda (EHAA zk.: 59, 1999/03/26koa)

X