UDAL ORDENANTZA, TXARTELA ETA DESGAITASUNA DUTEN PERTSONENTZAKO APARKALEKU ERRESERBA BEREZIAK ARAUTZEN DUENA

Arlo arduraduna MUGIKORTASUN, BIDE PUBLIKO ETA OBRA ARLOA
Onarpen data 2009-02-25
Indarrean sartze data 2009-06-22
Non argitaratuta 2009/06/04ko 102. zenbaiko GAO
Legedia - Euskadin Irisgarritasuna Bultzatzeari buruzko 20/1997 Legea, abenduaren 4koa.
- Desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatzeko txartela arautzen duen abenduaren 5eko 256/2000 Dekretua (eredu komunitariora egokitzen da).
Laburpena Ordenantza honen helburua da legezko eskakizunak betetzea. Adierazita eta indarrean dagoen legediak Udal Administrazioari ematen dizkion eskuduntzak erabiliz, txartelen erabilerarako eta desgaitasuna eta mugikortasun murriztua duten pertsonentzako aparkaleku erreserbak egiteko emakidari buruz.

Oharrak

- Hasierako onespena: 2009ko otsailaren 25eko Udalbatzaren akordioa (2009/03/23ko 54. zenbakiko GAO)
- Amaierako onespena: 04/06/2009/06/04ko 102 zenbakiki GAO

Erlazionatutako dokumentuak

X