OSTALARITZA JARDUERAK ETA ANTZEKOAK ARAUTZEN DITUEN UDAL ORDENANTZA

Arlo arduraduna HIRIGINTZA ETA GARAPEN IRAUNKORREKO ARLOA
Onarpen data 2000-09-27
Indarrean sartze data 2000-11-24
Non argitaratuta 2000/11/07-ko 211zk. GAO
Laburpena Udal jarduera arautuko ditu Irun udalerri osoan asimilatutako ostalaritza eta jatetxe establezimendu publiko edo pribatuen instalazioa, funtzionamendua eta ikuskaritza, baita ikuskizun publikoak eta aisialdiko jarduerei dagokiena.
Web

Oharrak

HASIERAKO TESTUA
Behin behineko onespena, 2000/06/15eko osoko bilkuran
2000/07/13ko GAOn argitaratua
Alegazioak aurkezteko epea: 2000/08/21 arte
Behin betiko onespena 2000/09/27ko osoko bilkuran
Behin betiko argitalpena 2000/11/07ko GAOn
Indarraldia: 2000/11/24tik

1. ALDAKETA - 8.1 ARTIKULUA
Behin behineko onespena, 2014/05/28 osoko bilkuran
13/06/2014ko GAOn argitaratua
Alegazioak aurkezteko epea: 2014/07/19 arte
Behin betiko onespena 2014/09/24ko osoko bilkuran
Behin betiko argitalpena 2014/10/08ko GAOn
Indarraldia: 2014/10/25tikLotutako araudia:
- Jolas-jarduerei eta ikuskizun publikoei buruzko azaroaren 10eko 4/1995 LEGEA (1995/12/01eko 230 zenbakiko EHAA)

-Autonomi Elkartearen eremuan jendaurreko ikuskizunak eta jolas jardueren ordutegia eta jarduera horiei buruzko alderdi batzuk ezartzen dituen abenduaren 16ko 296/1997 Dekretua.(1997/12/19ko 243 zenbakiko EHAA)

-296/1997 Dekretua bigarren aldiz aldatzen duen 36/2012ko martxoaren 13ko Dekretua, haren bidez Autonomi Elkartearen eremuan ikuskizun publikoak eta aisialdiko ordutegia eta jarduera horiei buruzko alderdi batzuk ezartzen dituena (2012/03/21eko 58 zenbakiko EHAA)
Decreto 36/2012, de 13 de marzo, de segunda modificación del Decreto 296/1997 por el que se establecen los horarios de los

X