ORDENANTZA OROKORRA, ZERGEN ETA TOKI-ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUEN KUDEAKETA ETA BILKETA ARAUTZEN DUENA

Arlo arduraduna HIRI BULTZADA, EKONOMIA ETA OGASUN ARLOA
Onarpen data 2002-11-27
Indarrean sartze data 2003-01-23
Non argitaratuta GAO: 14. zkia, 2003/01/23

Oharrak

-------------------------------------------------------------------------------------
ALDAKETAREN BEHIN BEHINEKO ONESPENA: 2002/11/27
HASIERAKO ONESPENAREN ARGITALPENAREN DATA: GAO: 231 zkia, 2002/12/05
ERAKUSKETA ALDIA: 2002/12/07tik 2003/01/14ra
ALEGAZIOAK AURKEZTEKO EPEA: 2002/12/07tik 2003/01/14ra
BEHIN BETIKO ONESPENAREN ARGITARATZEA: GAO: 14 zkia, 2003/01/23
-------------------------------------------------------------------------------------
OSOKO BILKURAREN ONARTZE-DATA: 1999/02/24
ARGITARATUA: 1999/03/02ko 40zenbakiko GAOn
ALEGAZIOAK AURKEZTEKO EPEA: 1999/04/9
BEHIN BETIKO ARGITATZEA: 1999/05/26ko 97zenbakiko GAOn
-------------------------------------------------------------------------------------
70 ETA 112 BITARTEKO ARTIKULUAK (BIAK BARNE) BALIOGABETUAK 2017KO URTARRILAK 3TIK "IRUNGO UDALEKO ZERGEN ETA TOKIKO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUEN BILKETARI BURUZKO ORDENANTZA" INDARREAN SARTU BAITA.

ARTICULOS 70 A 112 DEROGADOS DESDE EL 3 DE ENERO DE 2017 POR LA ENTRADA EN VIGOR DE LA "ORDENANZA DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE IRUN"
OSOKO BILKURAK ONARTUA 201KO URRIAK 26AN
ARGITARATUTA 2017KO URTARRILAK 2KO 2. ZK GAO-N

X