KULTURAKO AHOLKU BATZORDEAREN ERREGELAMENDUA

Arlo arduraduna KULTURA ETA KIROL ARLOA
Onarpen data 2009-02-25
Indarrean sartze data 2009-06-22
Non argitaratuta 2009/06/04 102. ZENBAKIKO GAO
Laburpena 1983an, Kulturako Udal Batzordea sortu zenetik, asko izan dira hirian eta gizartean, oro har, izandako aldaketa sozialak bi hamarkada luzeetan; horri eransten bazaio Kulturaren eremuan herritarren ekintza eduki eta jarduketa eremu anitzetan gauzatzen dela, derrigorrezkoa da aipatutako aholku organoa aldatzea Kulturako Aholku Batzorde berria eta dagokion erregelamendua sortzea.

Oharrak

- Kulturako Aholku Batzordea hasieran onartu da 2009/02/25eko odoko bilkuraren akordioaren bidez (200/03/23eko 54 zenbakiko GAO)

- Behin betiko onespena, 2009/06/04ko 102. zenbakiko GAOn argitaratua.

Erlazionatutako dokumentuak

X