KONTRATAZIO ADMINISTRATIBO TXIKIAREN ALORREKO FUNTZIONAMENDUARI BURUZKO ZIRKULARRA

Arlo arduraduna KONTRATAZIOA
Onarpen data 2017-10-31
Indarrean sartze data 2017-11-01
Azken aldaketaren onarpen data 2022-07-20
Azken aldaketaren indarrean sartze data 2022-07-21
Legedia Irungo Udaleko kontratazio administratiboen prozedurak erregulatuko dituen udal araua (2009/09/28ko 183zk. GAOn argitaratuta)
Kontratazio publiko alorrean indarrean dagoen legedia.
Laburpena Zirkular honen bitartez ezartzen da kontratu txikietarako jarraitu beharreko tramitazio administratiboa, dagozkien espedienteen edukia eta eskaintzak eskatzeko eta balorazio-irizpideen baldintzak ezarriz.

Era beran tramitazio laburtua ezartzen da 3.000€ arterako edo errentamendu-gastuetakoei, mententze eta zaintzekoei, urteroko berrikuspenekoei, aldizkako ikuskapenekoei eta jabariak eta harpidetzak berritzekoei buruzko aldizkako kontratu jarraitu txikientzat.
Web

Oharrak

Onartua 2017ko urriak 31ko 2031. zk. Alkatetzaren Ebazpenez.
Aldatua 2020ko urriak 6ko 948 Alkatetzaren Ebazpenez eta 2022ko uztailak 20ko 925 Alkatetzaren Ebazpenez.

X