KONTRATAZIO ADMINISTRATIBO TXIKIAREN ALORREKO FUNTZIONAMENDUARI BURUZKO ZIRKULARRA

Arlo arduraduna KONTRATAZIOA
Onarpen data 2020-10-06
Indarrean sartze data 2020-10-06
Legedia Irungo Udaleko kontratazio administratiboen prozedurak erregulatuko dituen udal araua (2009/09/28ko 183zk. GAOn argitaratuta)
Kontratazio publiko alorrean indarrean dagoen legedia.
Laburpena Zirkular honen bitartez ezartzen da kontratu txikietarako jarraitu beharreko tramitazio administratiboa, dagozkien espedienteen edukia eta eskaintzak eskatzeko eta balorazio-irizpideen baldintzak ezarriz.

Era beran tramitazio laburtua ezartzen da 3.000€ arterako edo errentamendu-gastuetakoei, mententze eta zaintzekoei, urteroko berrikuspenekoei, aldizkako ikuskapenekoei eta jabariak eta harpidetzak berritzekoei buruzko aldizkako kontratu jarraitu txikientzat.
Web

Oharrak

2017ko urriak 31ko 2031. zk. Alkatetzaren Ebazpenez onartua izan zen zirkularra, 2020ko urriak 6ko 948 Alkatetzaren Ebazpenaren bitartez indargabetuta izan da eta zirkular berri honekin ordezkatua.

X