Ayuntamiento de
Buscador

JOKABIDE ZIBIKOARI BURUZKO ETA BIDE PUBLIKOAREN ERABILERA OKUPAZIOA ETA GARBIKETA ARAUTZEKO UDAL ORDENANTZA

Arlo arduraduna MUGIKORTASUN, BIDE PUBLIKO ETA OBRA ARLOA
Onarpen data 2011-03-30
Indarrean sartze data 2011-05-07
Non argitaratuta 2011ko apirialren 15eko 73. zenbakiko GAO
Azken aldaketaren onarpen data 2022-01-31
Azken aldaketaren indarrean sartze data 2022-06-23
Azken aldaketaren argitalpena 2022/06/22ko 118. zk. GAOn
Laburpena Ordenantza honen xedea da jokabide zibikoa bide publikoan arautzea, baita bide publikoaren garbiketa eta okupazioa ere, bertan egiten diren erabilerak kontuan hartuz:

- Bide publikoaren erabilera normala
- Bide publikoaren erabilera berezia
- Bide publikoaren erabilera pribatiboa
- Zerbitzu publikoen eurkarri gisa erabiltzea
- Egin beharreko erabilpena obra publikoak eta pribatuak egiteko.

Era berean, Ordenantza honen xedea da eraikuntzako udal-ordenantzen erregulazio osagarria, bide publikorako fatxada duten higiezin edo eraikin publiko eta pribatuen apaindurei dagokienez.

Oharrak

HASIERAKO TESTUA
Behin behineko onespena: 2011/01/26ko osoko bilkuran
2011/02/02ko 21. zbk. GAOn argitaratuta
Behin betiko onespena: 2011/03/30ko osoko bilkuran
Behin betiko argitalpena:2011/04/15ko 73. zk. GAOn
Indarraldia: 2011/05/07tik


ALDAKETA - 15.3.b ARTIKULUA
Osoko Bilkuraren hasierako onarpena: 2014/05/28
Hasierako onespenaren argitalpena: 13/06/2014ko 111. zk. GAOn
Behin betiko onespena: 2014/09/24ko osoko bilkuran
Behin betiko onespenaren argitalpena 2014/10/08ko 191. zk. GAOn
Indarrean jartzea: 2014/10/25


53. ARTIKULUAN 6. PUNTUA SARTZEKO ALDAKETA
Osoko Bilkuraren hasierako onarpena 2022/01/31
Hasierako onespenaren argitalpena: 2022/02/18, GAO 33. zk.
Behin betiko onespenaren argitalpena: 2022/06/22, GAO 118. zk.
Indarrean jartzea: 2022/06/23

Erlazionatutako dokumentuak

X