Ayuntamiento de
Buscador

JOKABIDE ZIBIKOARI BURUZKO ETA BIDE PUBLIKOAREN ERABILERA OKUPAZIOA ETA GARBIKETA ARAUTZEKO UDAL ORDENANTZA

Arlo arduraduna MUGIKORTASUN, BIDE PUBLIKO ETA OBRA ARLOA
Onarpen data 2011-03-30
Indarrean sartze data 2011-05-07
Non argitaratuta 2011ko apirialren 15eko 73. zenbakiko GAO
Laburpena Ordenantza honen xedea da jokabide zibikoa bide publikoan arautzea, baita bide publikoaren garbiketa eta okupazioa ere, bertan egiten diren erabilerak kontuan hartuz:

- Bide publikoaren erabilera normala
- Bide publikoaren erabilera berezia
- Bide publikoaren erabilera pribatiboa
- Zerbitzu publikoen eurkarri gisa erabiltzea
- Egin beharreko erabilpena obra publikoak eta pribatuak egiteko.

Asimismo es objeto de esta Ordenanza la regulación complementaria de las Ordenanzas Municipales de edificación en lo que se refiere a ornato de inmuebles o edificios, públicos y privados, con fachada a la vía pública.

Oharrak

HASIERAKO TESTUA
Behin behineko onespena: 2011/01/26ko osoko bilkuran
2011/02/02ko GAOn argitaratuta
Behin betiko onespena: 2011/03/30ko osoko bilkuran
Behin betiko argitalpena:2011/04/15ko GAOn
Indarraldia: 2011/05/07tik


ALDAKETA - 15.3.b Artikulua
Behin behineko onespena: 2014/05/28ko osoko bilkuran
13/06/2014ko GAOn argitaratua
Behin betiko onespena: 2014/09/24ko osoko bilkuran
Behin betiko argitalpena 2014/10/08ko GAOn
Indarraldia: 2014/10/25etik


2021eko martxoak 31ko Alkatetzaren 270.zk. Ebazpenaz, ordenantzaren 53.2 artikulua aldi baterako indargabetzen da eta hori ordezkatzeko irizpideak onartzen dira, ostalaritzako establezimenduetako eta jatetxeetako aire zabaleko terrazak jendearentzat berrireki ahal izan daitezen, lehendakariaren abenduaren 10eko 44/2020 Dekretuak finkatzen dituen baldintzetan, ebazpen hau sinatzen denetik, harik eta urriaren 25eko 926/2020 Errege Dekretuaren bidez deklaratutako alarma egoera indargabetzen den arte edo besterik dioen ebazpen bat kaleratzen den arte. (IKUSI ERANTSITAKO DOKUMENTUA)

Erlazionatutako dokumentuak

X