IRUNGO UDALEKO ZERGEN ETA TOKIKO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUEN BILKETARI BURUZKO ORDENANTZA

Arlo arduraduna HIRI BULTZADA, EKONOMIA ETA OGASUN ARLOA
Onarpen data 2016-10-26
Indarrean sartze data 2017-01-03
Non argitaratuta 2016/01/02-ko 1. zk. GAO
Legedia -Gipuzkoako LH-ko Zerga Bilketako Erregelamendua onartzen duen abuztuaren 2ko 38/2006 Foru Dekretua.
-Gipuzkoako LH-ko zergen martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arau Orokorra.
Laburpena Ordenantzaren xedea da Irungo Udalak dirua biltzeko prozeduren alorrean zehazteko edo garatzeko dituen gaiak arautzea.
- Udal organo ezberdinen eskumenak ezartzen dira.
- Zatikapen eta atzerapenentzako baldintzak eta prozedura zehazten dira.
- OHZ eta TMIZ-ko ordaingirien zatikapenerako prozedura laburtua ezartzen da, borondatezko ordainketa epearen barruan, ezarritako baldintzak betetzen badira.
Web

Oharrak

- Osoko Bilkurak onartua 2016ko urriak 26an
- Argitaratuta 2017ko urtarrilak 2ko 2. zk. GAOn

Erlazionatutako dokumentuak

X