IRUNGO UDALEKO INTERESEN ERREGISTROAK ERREGULATZEN DUTEN ARAUAK

Arlo arduraduna IDAZKARITZA, ZERBITZU JURIDIKOAK ETA KONTRATAZIOA
Onarpen data 1991-05-29
Indarrean sartze data 1991-05-29
Legedia Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legea, apirilaren 2koa (75. art.)
Laburpena Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 75. artikuluak xedatzen du tokiko ordezkariek batera eraman ezin litezkeen arrazoiei buruzko aitorpena egingo dute, baita diru-sarrerak ematen dizkieten jarduera guztiei buruz ere.

Adierazpen horiek dagozkien osoko bilkuretan onartutako ereduen arabera egingo dira eta kargua hartu baino lehenago egingo dira, baita kargua uzten denean eta agintaldioaren amaieran ere, eta izatezko inguruabarrak aldatzen direnenan ere bai.
Web
X