IRUNGO UDALEAN KARRERAKO FUNTZIONARIO GISA SARTZEKO HAUTAKETA PROZESUAK ARAUTZEN DITUZTEN OINARRI OROKORRAK

Arlo arduraduna GIZA BALIABIDEAK ETA ZERBITZU OROKORRAK
Onarpen data 2020-11-02
Indarrean sartze data 2020-11-13
Web

Oharrak

- 2020ko azaroaren 2an onartua.
- 2020ko azaroaren 12ko GAOn (217. zk.) argitaratua.
- 3.1.3 paragrafoa aldatzea: 2021eko ekainaren 11n onartuta eta 2021eko ekainaren 25eko GAOn (119. zk.) argitaratuta

X