IRUNGO UDALAREN ZARATARI ETA BIBRAZIOEI BURUZKO ORDENANTZA

Arlo arduraduna HIRIGINTZA ETA GARAPEN IRAUNKORREKO ARLOA
Onarpen data 2004-10-27
Indarrean sartze data 2005-02-01
Legedia - Zaratari buruzko Espainiako2003/37 Legea
- Ingurumena Babesteari buruzko Euskadiko 3/98 Lege Orokorra.
Laburpena Ordenantza honen xedea da udal jarduketa arautzea kanpoko eta barruko ingurunean zarataren eta bibrazioaren gaineko ingurumen kalitate helburuak lortzeko, baita helburu horiek lortzeko behar diren sistemak, prozedurak eta jarduketak ezartzea ere Irungo udalerriaren barruan. Ordenantza honetan ezartzen diren preskripzioen pean daude zaratak eta/edo bibrazioak sortzen dituzten jarduera, instalazio eta portaera guztiak, molestia eragin dezaketenak edo haien eraginpean dauden pertsonentzat edo ondasunentzat arriskua ekar dezaketenak, baita eraikuntzarekin lotutako eraikuntza-elementuak, kontuan izanda elementu horiek eraikinetan zaraten eta bibrazioen transmisioa erraztu edo zaildu ahal dutela.

Oharrak

- HASIERAKO ONESPENA 2004KO EKAINAREN 14KO OSOKO BILKURAREN AKORDIOAREN BIDEZ.
- HASIERAKO ONESPENA 2004KO UZTAILAREN 129. ZENBAKIKO GAON ARGITARATUA.
- BEHIN BETIKO PUBLICADA 2004KO URRIAREN 27 OSOKO BILKURAREN AKORDIOAREN BIDEZ
- BEHIN BETIKO ONESPENA, 2005EKO URTARRILAREN 14KO 9. ZENBAKIKO GAON ARGITARATUA.
- ALDAKETA (HASIERAKO ONESPENA) 2005EKO MARTXOAREN 30EKO OSOKO BILKURAREN AKORDIOAREN BIDEZ (GAO: 89. ZKIA, 2005/05/13)

Erlazionatutako dokumentuak

X