IRUNGO UDAL MERKATUAREN ARAUDIA

Arlo arduraduna HIRI BULTZADA, EKONOMIA ETA OGASUN ARLOA
Onarpen data 2000-10-25
Indarrean sartze data 2001-04-10
Non argitaratuta 2001/03/23ko 59 zk.ko GAO

Oharrak

Hasierako onespena
- 2000ko urriaren 25eko Osoko Bilkuran
- 2000/11/17ko 219 zk.ko GAOn argitaratua
- Alegazioak aurkezteko epea: 2000/12/26
Behin betiko onespena
- 2001/03/23ko 59 zk.ko GAOn argitaratua
- Indarrean jartzea: 2001/04/10

X