IRUNGO UDAL KONTSERBATORIOKO ETA MUSIKA ESKOLAKO ANTOLAMENDU ETA JARDUERA ARAUDIAK

Arlo arduraduna UDAL KONTSERBATORIOA ETA MUSIKA ESKOLA
Onarpen data 2011-12-28
Indarrean sartze data 2012-03-01
Non argitaratuta Aprobación inicial: BOG nº 4 05/01/2012 - Texto definitivo: BOG nº49 12/03/2012
Web

Oharrak

Testu berria onartu zen Irungo Udaleko Erakunde Autonomoa deuseztatu zelako
- Hasierako onespena, 2011ko abenduaren 28ko osoko bilkuraren akordioaren bidez.
- 2012/01/05eko 4. zenbakiko GAOn argitaratua.
- Akordioaren indarraldi data: 2012/03/01.
- Behin betiko testua 2012/03/12ko 49. zenbakiko GAON argitaratua.

X