IRUNGO HIRI ANTOLAKETARAKO PLANGINTZA NAGUSIAREN TESTU BATEGINA

Arlo arduraduna HIRIGINTZA ETA GARAPEN IRAUNKORREKO ARLOA
Onarpen data 2015-01-28
Indarrean sartze data 2015-04-01
Non argitaratuta 2015/03/03-ko 41. ZK GAO ETA 2015/03/13-ko 49. ZK GAO
Legedia 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa
Laburpena Plan Orokorra lurraldea antolatzeko tresna integral bat da, eta haren bidez epe luze batean definitzen da nola erabiliko den lurzorua, eta, horretarako, formulatzen diren alternatiba guztien ponderazio kualitatiboa hartzen da kontuan.

Izaera orokorrarekin, planak hiriaren eboluzioaren estrategia eta lurzoruaren okupazioa ezartzen du udalerri osoan. Horrela, udalerriko lurzoru guztiak hiritar, urbanizagarri edo urbanizaezin kategorietan sailkatzen dira eta, aldi berean, erabilera globaleko guneak hainbat erabileratako gunetan banatzen ditu.

Berriztatzeko dauden eremuak ere zehazten ditu, baita udalerriaren ondare hiritarra eta eraikia babesteko arauak ere, eta, aldi berean, lurzoruaren erabilpena arautzen ditu, eta horrez gain, haren gainean egiten diren mota guztietako obretarako baimena emateko baldintzak ere bai.
Web

Oharrak

IKUS INFORMAZIO, DOKUMENTU ETA PLANO GUZTIAK WEB ESTEKAN

X