Ayuntamiento de
Buscador

IRUN HIRIKO TRAFIKO ETA APARKALEKUAREN ORDENANTZA (TAO-OTA)

Arlo arduraduna MUGIKORTASUN, BIDE PUBLIKO ETA OBRA ARLOA
Onarpen data 1991-01-30
Non argitaratuta 48. GAO, 1991/03/11KOA
Laburpena Xedea: trafikoa antolatu eta hobetzea erabilera publikoko bideetan eta aparkalekuetan ibilgailuen aparkatzea maila funtzionalean, espazioan eta denboran arautuz, eta ordenantza bete dadin bermatzeko neurriak ezarriz.

Oharrak

- 91/01/30EKO UDALBATZA - 91/03/11KO 48. GAO: ORDENANTZAREN ONESPENA
- 93/07/28KO UDALBATZA - 93/09/11KO 172. GAO: ORDENANTZAREN ALDAKETA
- 96/10/30EKO UDALBATZA - 97/01/15EKO 9. GAO: ORDENANTZAREN ALDAKETA
- 1998/07/29KO UDALBATZA - 1998/09/04KO 168. GAO: ORDENANTZAREN ALDAKETA
- 1998/12/18KO 241. GAO: TAO/OTA APARKALEKU ARAUTUAREN APLIKAZIO EREMUA ZABALTZEA ETA ALDATZEA.
- 1999/04/30EKO 79. GAO: TESTU BATEGINAREN ARGITALPENA
- 2000/01/28KO 18. GAO: TAO/OTA APARKALEKU ARAUTUAREN APLIKAZIO EREMUA ZABALTZEA ETA ALDATZEA.
- 2001/03/23KO 59. GAO: ORDENANTZAREN ALDAKETA (00/12/21EKO OSOKO BILKURAN ONARTUA)
- 2002/11/18KO 218. GAO: TAO/OTA APARKALEKU ARAUTUKO ZONALDEETAN APLIKAZIO EREMUA ZABALTZEA.
- 2009/12/14KO 236. GAO: TAO/OTA ZABALTZEARI BURUZKO EBAZPENA.
- 2011/08/18KO 157. GAO: TAO/OTA APARKALEKU ARAUTUKO ZONALDEETAN APLIKAZIO EREMUA ZABALTZEA.
- 2012/09/04KO 169. GAO: IBILGAILUEN APARKALEKU MUGATU ETA KONTROLATUAREN ZONALDEAK ZABALTZEA.
- 2015/06/22KO 116. GAO: TAOREN ARAUPEKO APARKALEKU EREMUEN APLIKAZIO ESPARRUA BERRIRO ZEHAZTEA.

X