HIRIGINTZA ORDENANTZAK ETXEBIZITZA ERABILERA EZARTZEA EGOITZA LURSAILETAN DAUDEN BEHEKO SOLAIRU ETA ARTEKO SOLAIRUETAN

Arlo arduraduna HIRIGINTZA ETA GARAPEN IRAUNKORREKO ARLOA
Indarrean sartze data 2006-12-04
Non argitaratuta GAO: 208. zkia., 2005eko azaroak 3
Laburpena ORDENANTZA 2006/10/25EKO OSO BILKURAN ONARTU DA ETA GAON ARGITARATZEA FALTA DA INDARREAN HASTEKO

Oharrak

Hasierako onespena: 2005eko urriaren 17ko 2733 zenbakiko Alkatearen ebazpena.
Argitaratua: GAO: 208 zkia., 2005/11/3
Jendaurreko erakusketa aldia: 2005/11/3tik 2005/12/10era
Alegazioak aurkezteko epearen amaiera: 2005/12/10
-------------------------------------------------------
Behin betiko onespena: 2006/10/25eko Osoko Bilkura
Argitaratua: GAO: 218 zkia., 2006/11/16
Indarrean jartzea: 2006/12/04

Erlazionatutako dokumentuak

X