EGOITZA ERAIKINETAKO IRISGARRITASUN ARAUDIA

Arlo arduraduna HIRIGINTZA ETA GARAPEN IRAUNKORREKO ARLOA
Onarpen data 2007-10-28
Indarrean sartze data 2008-01-19
Non argitaratuta 2008ko urtarrilaren 18ko 13. zenbakiko GAO
Legedia Irisgarritasuna sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legea

Oharrak

Hasierako onespena:2007ko uztailaren 23ko Osoko Bilkuraren akordioa
Argitaratzea: 2007/08/16ko 160 zenbakiko GAO
Jendaurreko erakustaldia: 2007/08/16tik 2007/09/17ra

-------------------------------------------------------
Behin betiko onespena: 2007/11/28ko Osoko Bilkura
Argitaratzea:2008/11/18ko 13. zenbakiko GAO
Indarrean: 2008/02/06tik

X