Ayuntamiento de
Buscador

BIDE PUBLIKOAN TERRAZAK ETA MAHAITXOAK JARTZEA ARAUTZEN DUEN UDAL ORDENANTZA

Arlo arduraduna MUGIKORTASUN, BIDE PUBLIKO ETA OBRA ARLOA
Onarpen data 2001-05-30
Indarrean sartze data 2001-07-15
Non argitaratuta 2001eko ekainaren 18ko 116 zk.ko GAO
Laburpena Ordenantza honen xedea bide publikoan terrazak, mahaitxoak eta horien instalazio osagarriak (hala nola, itzalkiak, olanak edo toldoak, alboetako babesak, etab.) jartzeko araudi tekniko eta juridikoa ezartzea da.
Terraza eta mahaitxotzat jotzen dira ostalaritzako legezko jardueretan, hala nola, jatetxe, kafetegi eta antzekoetan, aldi baterako osagarri gisa erabiliko diren mahai, aulki eta behin-behineko instalazio mugikorrak. Jarduera lizentziaren titular diren pertsona fisiko edo juridikoei emango zaie horretarako baimena.
Web

Oharrak

2001/03/28KO OSO BILKURAN HASIERAN ONETSIA
2001/04/10EKO 71 ZK.KO GAON ARGITARATUA
JENDAURREAN JARTZEA: 2001/04/11-2001/05/19
ALEGAZIOTARAKO EPEA: 2001/04/11-2001/05/19
BEHIN BETIKO ONETSIA: 2001/05/30EKO OSOKO BILKURA
BEHIN BETIKO ONESPENA ARGITARATZEA: 2001/06/18KO 116 ZK.KO GAO
INDARREAN JARTZEA: 2001/07/15


2020ko azaroak 19ko Alkatetzaren 1128.zk. Ebazpenez, onartu da aparkalekuetan mahai eta aulkiak jartzeari buruzko interpretatzeko jarraibidea, araua nola aplikatu behar den argitzeko, Covid-19ari lotutako osasun-krisiaren ondorioz (IKUSI WEB LOTURA).


2021eko martxoak 31ko Alkatetzaren 270.zk. Ebazpenaz, ordenantzaren 6.1, 8.1.c artikulua eta 14.1 artikulua "instalazioari" buruz, aldi baterako indargabetzen da eta hori ordezkatzeko irizpideak onartzen dira, ostalaritzako establezimenduetako eta jatetxeetako aire zabaleko terrazak jendearentzat berrireki ahal izan daitezen, lehendakariaren abenduaren 10eko 44/2020 Dekretuak finkatzen dituen baldintzetan, ebazpen hau sinatzen denetik, harik eta urriaren 25eko 926/2020 Errege Dekretuaren bidez deklaratutako alarma egoera indargabetzen den arte edo besterik dioen ebazpen bat kaleratzen den arte. (IKUSI ERANTSITAKO DOKUMENTUA)

X