Ayuntamiento de
Buscador

BIDE PUBLIKOAN TERRAZAK ETA MAHAITXOAK JARTZEA ARAUTZEN DUEN UDAL ORDENANTZA

Arlo arduraduna MUGIKORTASUN, BIDE PUBLIKO ETA OBRA ARLOA
Onarpen data 2001-05-30
Indarrean sartze data 2001-07-15
Non argitaratuta 2001eko ekainaren 18ko 116 zk.ko GAO
Azken aldaketaren onarpen data 2022-01-31
Azken aldaketaren indarrean sartze data 2022-06-23
Laburpena Ordenantza honen xedea bide publikoan terrazak, mahaitxoak eta horien instalazio osagarriak (hala nola, itzalkiak, olanak edo toldoak, alboetako babesak, etab.) jartzeko araudi tekniko eta juridikoa ezartzea da.

Terraza eta mahaitxotzat jotzen dira ostalaritzako legezko jardueretan, hala nola, jatetxe, kafetegi eta antzekoetan, aldi baterako osagarri gisa erabiliko diren mahai, aulki eta behin-behineko instalazio mugikorrak. Jarduera lizentziaren titular diren pertsona fisiko edo juridikoei emango zaie horretarako baimena.

Oharrak

Osoko Bilkuraren hasierako onarpena: 2001/03/28
Hasierako onespenaren argitalpena: 2001/04/10eko 71 zk. GAOn
Jendaurrean jartzea: 2001/04/11-2001/05/19
Alegazioetarako epea: 2001/04/11-2001/05/19
Behin betiko onespena: 2001/05/30eko Osoko Bilkuran
Behin betiko onespenaren argitalpena: 2001/06/18ko 116 zk. GAOn
Indarrean jartzea: 2001/07/15


6. ETA 14. ARTIKULUAK ALDATZEA
Osoko Bilkuraren hasierako onarpena: 2022/01/31
Hasierako onespenaren argitalpena: 2022/02/21, GAO 34. zk.
Behin betiko onespenaren argitalpena: 2022/06/22, GAO 118. zk.
Indarrean jartzea: 2022/06/23

Erlazionatutako dokumentuak

X